nieuws

CDA en PvdA kritisch over stijging salarissen DNB/PVK

Archief

CDA en PvdA hebben zich kritisch uitgelaten over de forse salarisverhogingen en daarmee gepaard gaande grotere pensioentoezeggingen voor de directies van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK). Beide fracties uitten hun kritiek tijdens het afrondende debat in de Tweede Kamer over het wetsontwerp tot fusie van beide toezichthouders. Dat wetsontwerp kreeg overigens brede steun, zodat de fusie per 1 januari een feit wordt.

De kritiek van de Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Frank Heemskerk (PvdA) tijdens het vijfde en laatste debat over de fusie van DNB en PVK richtte zich op de in hun ogen ontoelaatbare stijging van de salarissen en pensioentoezeggingen voor de directies van de toezichthouders.
De PvdA-politicus Heemskerk blijft het ermee oneens dat de salarissen bij de PVK de komende drie jaar automatisch moeten stijgen tot het niveau van die van de DNB. Te meer, omdat het toezicht door de PVK volgens hem minder zwaar is dan dat door de DNB. “De PVK-directeuren krijgen er nu ieder jaar e 40.000 bij zonder dat daar duidelijke of objectieve prestatie-indicatoren tegenover staan. Dat is nog eens een free lunch!”, aldus Heemskerk.
Ook CDA-collega Omtzigt toonde zich onaangenaam getroffen. “Bij de PVK heeft ons vooral de groei van de salarissen op het topniveau verbaasd, net zoals dat ons steeds verrast bij de AFM. Deze groei heeft geleid tot redelijk hoge pensioentoezeggingen, zowel bij de DNB als de PVK”, aldus Omtzigt. Volgens hem is uit de jaarverslagen van de pensioenfondsen van DNB en PVK gebleken dat er extra pensioenstortingen zijn gedaan die feitelijk over drie jaar hadden moeten worden uitgesmeerd. “Maar e 55 mln is heel veel publiek geld, meer dan e 25.000 per werknemer van de DNB. Ook het gat van de PVK mocht er zijn.”
Onderzoek
Minister Zalm (Financiën) zegde toe onderzoek te laten doen naar de salarisstructuur en arbeidsvoorwaarden (pensioenen) van DNB en PVK in het algemeen en die van hun directies in het bijzonder. Dat externe (Berenschot-)onderzoek moet de minister voldoende informatie bieden om “een evenwichtige beoordeling te kunnen maken”, aldus Zalm. De uitkomsten worden vóór de aandeelhoudersvergadering van de gefuseerde toezichthouders, in mei volgend jaar, naar de Kamer gestuurd, beloofde Zalm.
Met betrekking tot de harmonisering van de pensioenregelingen gaf hij alvast een schot voor de boeg. “Niet alles zal worden opgetrokken naar het hoogste niveau. Dat geldt ook voor het pensioen. Op dat punt moeten we aansluiten bij maatschappelijke trends. Het is nog eindloon bij de PVK. Nu in heel veel pensioenfondsen het middelloon het uitgangspunt wordt, lijkt het mij gepast om dat voor deze toezichthouder ook zo te regelen.”
Omtzigt vroeg de minister verder met concrete maatregelen te komen om het pensioenfonds van DNB, dat op termijn zal gaan fuseren met het PVK-fonds, “meer op afstand te plaatsen” van de toezichthoudende DNB. Om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen, stelde hij voor om het pensioenfonds – inclusief reglement en financiering – onder te brengen bij een ander groot fonds, bijvoorbeeld het ABP. Zalm beloofde de Kamer dat hij in februari 2005 met een brief komt over de manier waarop het pensioenfonds “op afstand” kan worden gezet.
Verder antwoordde Zalm op vragen van Heemskerk dat er in 2006 een benchmark-onderzoek komt naar de (internationale) effectiviteit van de fusie tussen DNB en PVK. “Die evaluatie is voor 2006 gepland en zal ook plaatsvinden”, aldus Zalm. Hij verwacht in elk geval dat door de fusie het toezicht op banken, verzekeraars en pensioenfondsen “slagvaardiger en efficiënter” wordt. “Het aantal medewerkers zal worden verminderd van 1.900 naar 1.640. Ook het aantal directieleden neemt hierdoor af”, aldus Zalm.

Reageer op dit artikel