nieuws

CCS brengt aantal software- pakketten drastisch terug

Archief

Omdat het aantal verzoeken om ondersteuning een verontrustende omvang heeft aangenomen en het voeren van zeven verschillende softwarepakketten voor één beroepsgroep verre van efficiënt (en dus kostbaar) is, gaat CCS het aantal pakketten in de komende jaren terugbrengen tot twee. Het systeemhuis stopt derhalve met de verdere ontwikkeling van Level-4, CAI en CAI-2. Eerste consequentie: deze pakketten krijgen geen nieuwe ADN-maatschappijviews.

“Voor sommige gebruikers was het even schrikken”, zo beschrijft CCS de reactie van gebruikers van bovengenoemde pakketten, toen het systeemhuis onlangs de herstructurering van haar produkten-aanbod aankondigde. Met name gebruikers die recentelijk één van de ‘aflopende’ pakketten hadden aangeschaft, of juist hadden geïnvesteerd in nieuwe hardware, waren onaangenaam verrast. CCS heeft hen overigens de garantie gegeven dat bij de overstap rekening wordt gehouden met de reeds gedane investeringen.
De huidige situatie, met de vele foutmeldingen in o.m. de CAI-pakketten en de versnippering bij de support, dreigt voor CCS echter onwerkbaar te worden. Diverse kantoren hebben reeds besloten om van pakket te wisselen, zo zegt het systeemhuis. In totaal gaat het om zo’n 450 assurantiekantoren die moeten overstappen op een nieuw systeem. CCS verwacht dat in 1998 de gehele operatie voltooid is.
Drie marktsegmenten
Met de herstructurering wil CCS haar produktenpakket aanpassen aan de markt van assurantie-adviseurs. De markt bestaat volgens het systeemhuis uit drie marktsegmenten, die straks alle drie over bijpassende software kunnen beschikken.
De grootste groep wordt volgens CCS gevormd door het provinciaal werkend intermediair dat op eenvoudige en snelle wijze een complete assurantie-administratie wil voeren. Deze groep, voorzover klant van CCS, werkt nu voor de ene helft met Level-3 (387 gebruikers) en de andere helft inmiddels al met het Satellite-pakket (386 gebruikers). CCS wil dat deze groep aan het eind van 1997 in z’n geheel gebruik maakt van het begin vorig jaar geïntroduceerde Satellite (of indien gewenst Level-5).
De reden om over te stappen volgens CCS: het Level-3 pakket zit ‘vol’, oftewel het biedt nog maar weinig ruimte om uitbreidingen te realiseren terwijl het Satellite-pakket (in feite een update van Level-3) behalve extra functionaliteiten ook meer ruimte biedt. In de praktijk blijkt dat de onderhoud van het Satellite-programma bij gelijke functionaliteit ongeveer eenderde goedkoper uitpakt dan dat van Level-3.
CCS zal de mate van doorontwikkeling van Level-3 aanpassen aan de tijd die gemoeid is met de overgang naar de nieuwe produkten. Het systeemhuis zal het programma blijven voorzien van zaken die noodzakelijk zijn om het produkt actueel te houden.
Grotere kantoren
Het tweede marktsegment bestaat volgens CCS uit het provinciaal werkende intermediair dat zeer hoge eisen stelt aan zijn automatisering op allerlei gebied. Vaak zijn dit de wat grotere kantoren, die veel belang hechten aan doorgroeimogelijkheden (bijvoorbeeld een toekomstige volmacht).
Deze groep CCS-klanten gebruikt momenteel CAI (37 gebruikers), CAI-2 (54) of Level-4 (24). De CAI-pakketten, afkomstig van het voormalige Component (Amev), zorgen bij CCS voor support-problemen en bij het intermediair voor veel ergernis. De verschillende onderdelen van het pakket (o.m. de tekstverwerking en de database) communiceren bijvoorbeeld niet goed met elkaar. Bovendien werken deze programma’s met het besturingssysteem OS/2 van IBM, waar CCS onvoldoende op ingesteld is. Het nadeel van dit besturingssysteem is dat het de grote slag om de wereldstandaard heeft verloren van Microsoft met DOS en Windows. Het systeem OS/2 wordt daardoor algemeen in de markt beschouwd als een aflopende zaak.
Level-4 lijdt volgens CCS aan hetzelfde probleem als Level-3: het zit ‘vol’ en is tevens lastig om te onderhouden.
CCS stelt deze groep het Level-5 pakket in het vooruitzicht. Dit pakket is nieuw en kent nog maar enkele gebruikers. Het pakket werkt met een ‘dossier georiënteerde administratie’ en wordt geheel vooringeregeld aangeboden. Het is eigenlijk een nieuwe basisversie van Level-6 (het uitgebreide volmachtpakket), waardoor er in feite technisch gezien sprake is van één produkt. Een eventuele overstap van Level-5 naar 6 is hierdoor vrij eenvoudig.
Hoogste eisen
Het derde marktsegment komt volgens CCS in aanmerking voor Level-6. Dit segment bestaat uit kantoren die de hoogste eisen stellen aan automatisering, waarvoor een standaardpakket niet voldoende biedt: volmachtagenten, specialistische maatschappijen en provinciaal werkend intermediair met zeer specifieke wensen.
Level-6 (41 gebruikers) is een maatwerk-pakket voor wat de functionaliteit en inrichting betreft. Hierdoor kunnen specifieke wensen van veeleisende klanten gerealiseerd worden zonder dat andere gebruikers daar iets van merken. Het kent daardoor ook een lang implementatie-traject. Het volmachtpakket, onder meer in gebruik bij een aantal verzekeraars, is geherstructureerd en draait inmiddels (evenals Level-5) technisch onder Windows 95. De mogelijkheden van Windows kunnen evenwel pas worden benut bij gebruik van de grafische versie van het assurantiepakket, waar CCS momenteel de laatste hand aan legt.
Garantie
Bij het overstappen op één van de bovenstaande pakketten garandeert CCS haar klanten een beproefde conversie, waarbij geen gegevens verloren zullen gaan. In de nieuwe software zitten in ieder geval alle functionaliteiten die ook al in het oude pakket zaten, zodat de gebruiker er niet op achteruit zal gaan. Wel gaat er vanzelfsprekend tijd zitten in het aanleren van het werken met de nieuwe systemen. Gebruikers van de vier ‘aflopende’ pakketten blijven overigens ondersteuning en foutoplossingen van CCS ontvangen.

Reageer op dit artikel