nieuws

CBS ontwikkelt databank

Archief

Het CBS introduceert volgend jaar een databank onder de naam StatLine.

Abonnees van de databank zullen dag en nacht direct (online) toegang krijgen tot CBS-gegevens. Deze gegevens zullen direct beschikbaar zijn na afsluiting van onderzoeken, aldus het CBS.
Over het verzekeringsbedrijf zal StatLine bevatten: per jaar: financiële gegevens levens- en schadeverzekeraars; per maand: nieuwe produktie individuele levensverzekering.
Het CBS levert aan abonnees gebruikersvriendelijke ‘CBSview software’.
Zoekmogelijkheden: via structuur en via trefwoorden. Outputmogelijkheden: tabel, grafiek en kaart.
De output kan worden gemanipuleerd en kan worden geëxporteerd naar bestandsvormen die door andere standaardprogramma’s (spreadsheet, database) kunnen worden ingelezen.
Contactman voor het verzekeringsbedrijf is drs Meindert Tienstra, tel. 070-337.4613.

Reageer op dit artikel