nieuws

Cardif verlengt looptijd Hypotheek Opvang Polis

Archief

Cardif heeft de Hypotheek Opvang Polis vernieuwd. Het betalingsbeschermingsproduct heeft nu een looptijd van maximaal dertig jaar en keert bij werkloosheid maximaal zestig maanden uit, in plaats van 12 of 24.

De looptijd van de betalingsbescherming was in de oude Opvang Polis maximaal twintig jaar. In de vernieuwde versie is deze gelijkgesteld aan de maximale looptijd van de hypotheek: dertig jaar met een maximum aantal uitkeringen (maanden) van 240 per polis. De verzekerde maandlasten bedragen minimaal f 250 en maximaal f 4.000. Bij een eigen risico van dertig dagen is de looptijd van de polis ten hoogste vijftien jaar. Twee jaar geleden verlengde Cardif de looptijd van de Hypotheek Opvang Polis overigens al van tien naar twintig jaar.
Ook in loondienst
In de vernieuwde versie is verder de dekking van ernstige aandoeningen nu los te sluiten en is, behalve voor zelfstandigen, ook beschikbaar voor mensen in loondienst. Bij een looptijd van dertig jaar is de eenmalige uitkering verhoogd naar 36 keer het verzekerde maandbedrag (was: 24 keer). De maximale totale uitkering bedraagt f 300.000 per verzekerde.
Verder heeft Cardif in de nieuwe Hypotheek Opvang Polis de dekkingen en de looptijden van de koopsom- en maandpremievariant gelijk getrokken. Daarnaast is bij maandpremie sprake van premievrijstelling in het geval van arbeidsongeschiktheid én werkeloosheid. Bij maandpremie is de verzekerde slechts premieplichtig gedurende tweederde van de looptijd. Bij betaling per koopsom is het aantal uitkeringen in geval van werkeloosheid twaalf keer per schade (was 12 of 24), met een maximum van zestig maanden per verzekerde. De aanpassingen in de Hypotheek Opvang Polis gelden overigens ook voor de gelabelde producten, die de grote hypotheekketens aanbieden.
Tijdens twee uur durende bijkomsten presenteert Cardif de komende weken in het kantoor in Oosterhout de vernieuwe Opvang Polis aan het intermediair. Ook de nieuwe software en promotiemateriaal worden dan getoond.

Reageer op dit artikel