nieuws

Cardif plukt eerste vruchten

Archief

In haar eerste volle boekjaar boekte Cardif Nederland een premie eigen rekening van f 2,6 (0) mln.

Het Nederlandse filiaal van de Franse verzekeraar in betalingsgarantieverzekeringen heeft een schade- en een levenbedrijf, die f 1,8 mln, respectievelijk f 0,8 mln aan premies incasseerde, na aftrek van herverzekering.
Volgens het jaarverslag van het Franse moederbedrijf deed Cardif Nederland vooral tegen het eind van vorig jaar goede zaken.
Alle buitenlandse vestigingen van Cardif, waaronder in ons land, droegen voor 15,8% (27%) bij in de netto winst, hetgeen neerkomt op f 17,6 mln.

Reageer op dit artikel