nieuws

Cardif maakt woonlastenpolis WIA-proof

Archief

Cardif heeft de Hypotheek Opvang Polis (HOP) aangepast aan de WIA. Verder zijn de uitkeringsdrempel en de premie verlaagd.

Analoog aan de nieuwe arbeidsongeschiktheidswetgeving huldigt Cardif het principe ‘uitkering naar arbeidsvermogen’. “Bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid krijgt de klant de aanvullende uitkering die hij nodig heeft om de maandelijkse hypotheeklasten te kunnen blijven voldoen. Niet meer en zeker ook niet minder”, zegt commercieel directeur Cees de Jong.
De uitkeringsdrempel is verlaagd van 45% naar 35%. Richtlijn daarbij is de beoordeling van arbodienst of UWV. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tot 80% wordt het verzekerde bedrag naar rato uitgekeerd. Daarboven wordt het verzekerde bedrag volledig uitgekeerd.
Naast een eigen risico van 365 dagen is nu ook een eigen risico van 730 dagen mogelijk. “Wij verwachten dat deze variant het meest geadviseerd gaat worden, gezien de collectieve regelingen vanuit werkgevers.”
De premie voor de HOP bij een eigen risico van 365 dagen is ten opzichte van vorig jaar met 5% verlaagd. Wie voor het dubbele eigen risico kiest, betaalt nog eens 10% minder.
Het intermediair wordt geïnformeerd via een informatiebrochure en twee bijeenkomsten op 8 en 9 februari.

Reageer op dit artikel