nieuws

Cardif 20% gegroeid in Leven

Archief

Cardif heeft een nieuwe slagzin geïntroduceerd: ‘Verder in verzekeren, dichter bij u’. Later dit jaar komt de verzekeraar, die vorig jaar de levenomzet met 20% vergrootte, met nieuwe producten.

De nieuwe slogan sluit volgens de van oorsprong Franse verzekeraar aan bij zijn rol: “‘Verder in verzekeringen’ verwijst naar hoe wij samen met u actief zoeken naar nieuwe verzekeringen die naadloos aansluiten bij de groeiende zekerheidsbehoefte van de consument. ‘Dichter bij u’ slaat op onze persoonlijke aandacht en service aan intermediair en consument”, schrijft Cardif aan tussenpersonen.
Dit najaar komt Cardif met nieuwe producten en diensten, waarover de maatschappij nog niets kwijt wil, behalve dat het met het thema ‘Care’ te maken heeft.
Resultaten
Cardif heeft vorig jaar in ons land een lichte stijging geboekt van het brutopremie-inkomen tot _ 279,3 (274,0) mln. Die stijging is te danken aan het levenbedrijf, dat de omzet met 20% vergrootte tot _ 72,9 (60,9) mln en een winst boekte van _ 7,9 (4,1) mln. De koopsomomzet herstelde zich – na een daling in 2004 – tot _ 55,0 (47,6) mln, terwijl de periodieke premies stegen tot _ 17,9 (13,3) mln.
In Schade boekte de dochter van het BNP Paribas-concern voor het tweede jaar op rij een premiedaling: de brutopremies kwamen uit op _ 206,4 (213,1) mln. In Ongevallen en ziekte, waaronder de kernactiviteit woonlastenverzekeringen valt, boekte Cardif een teruggang tot _ 168,4 (174,6) mln. Het technisch resultaat in die branche verbeterde wel tot _ 17,6 (14,5) mln. Ook het nettoresultaat verbeterde bij het schadebedrijf: _ 19,2 (14,6) mln. Het bedrag aan uitgekeerde schades groeide tot _ 4,9 (3,6) mln.

Reageer op dit artikel