nieuws

Captive Carol

Archief

Captive Carol

De acteur Carol van Herwijnen komt tijdens de reclameblokken op televisie op indringende wijze uw huiskamer binnen. M’n collega’s en ik van de vereniging van onafhankelijke assurantie-adviseurs, de NVA houden alle maatschappijen scherp in de gaten, want wij staan de kant van de cliënt, is zijn boodschap. Een van die maatschappijen, Delta Lloyd, is (terecht) zeer ingenomen met haar assortiment radioreclames. Zozeer zelfs, dat zij haar relaties heeft verblijd met een cd waarop alle twaalf commercials zijn vastgelegd. Nummer 11 van die cd heet ‘Opgelucht’ en gaat over een 48-jarige persoon die worstelt met een mid-lifecrisis. Na de oerkreet van deze als Deetman klinkende spreker, promoot een andere stem het Pre-PensioenPlan van Delta Lloyd. Die stem deed ons heel sterk aan iemand denken en dat gingen wij natuurlijk verifiëren. En ja hoor: Carol van Herwijnen!
Bij de viering van zijn zilveren jubileum bij TVM wilde president-directeur drs. Ad Bos geen persoonlijke giften maar liever bijdragen aan Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties. In totaal werd f 25.000 bijeengebracht, welk bedrag hij afgelopen maand symbolisch overhandigde aan tv-presentatrice Manon Thomas als vertegenwoordigster van Unicef.
Bedrijfskleding
De marketing-afdeling van de Europeesche heeft zeer uiteenlopende reacties gehad op het eind maart aangekondigde plan om bedrijfskleding in te voeren. Direct naar de verspreiding van het betreffende memo ontstond er min of meer een run op de vitrinekast waarin een paar ontwerpen waren tentoongesteld. De medewerkers moesten hun belangstelling op een strookje aangeven. Enkele reacties: “Wij zijn een recreatieverzekeraar, dus nemen wij aan dat er ook badpakken en tanga-slips met logo zullen komen”; “Doe mij maar de dames-uitvoering dan kan ik doordeweeks ook in travestie”. Een Marokkaanse medewerker, Hassan, had graag een kaftan van de zaak. De toezegging dat de bedrijfskleding door de Europeesche zou worden gewassen ontlokte bij iemand de reactie, dat hij hiervan alleen gebruik zou maken als er een bepaald merk wasmiddel zou worden gebruikt. De dag na Pasen stond de vitrinekast opnieuw in belangstelling. Deze was nu volgeplakt met ‘1 april’.
Insurance Sail ’97
Morgen, zaterdag 19 april, verzamelen bijna tweehonderd assurantiezeilers zich in Loosdrecht voor Insurance Sail ’97. Eind vorige week waren er al 54 boten geboekt. Het organiserende watersportbedrijf Ottenhome ziet reikhalzend uit naar een groot aantal nieuwe gezichten. Diverse maatschappijen brengen meer dan één boot in het strijdperk, waarbij Aegon het te kloppen concern is, want dat vult maar liefst 24 boten aan de startlijn.
Ikea
Naar aanleiding van zijn proefschrift ‘Begunstiging bij levensverzekering’ heeft NN-stafjurist Wouter Kalkman bij zijn promotie aan de Vrije Universiteit een tiental stellingen verdedigd. De eerste stelling luidde als volgt: ‘Het levensverzekeringsrecht gaat voor de betrokkenen bij de verzekeringsovereenkomst veelal pas leven, als de verzekerde overlijdt’. Met de tiende en laatste stelling zegt Kalkman niets zinnigs over het onderwerp ‘begunstiging’. Wel laat de NN-jurist zien over een gezonde dosis humor te beschikken, door te poneren: ‘Een goedkope stelling vindt men bij Ikea’.
Niet een gegeven maar gevraagd paard
Afgelopen maand hield de Rotterdamse assurantiebeurs haar jaardag. Voorzitter Aad Strijbos van de Beurscommissie kwam in zijn toespraak aan bij het verslag van de kascontrolecommissie, “bestaande uit de heren Fanoy en Van Ginkel”. Deze commissieleden hadden een opmerking aan hun rapportage toegevoegd. Strijbos: “De heren controleurs melden bij hun goedkeuring dat zij van mening zijn dat zij, na zovele jaren deze controle te hebben verricht, wel het recht hebben om het Beurspaard te ontvangen; het Beurspaard, hetwelk wij, zoals u bekend is, aanbieden aan iemand die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan onze beurs respectievelijk het verzekeringsvak. Wij zijn het niet geheel oneens met deze opmerking en ik verzoek beide heren dan ook even hier te komen.” Nadat de heren dus hun zelf gevraagde opwachting hadden gemaakt, vervolgde Strijbos met gemengde gevoelens: “De Beurscommissie, dat gaf ik al aan, is het niet geheel oneens met u. Het niet geheel oneens zijn, goede vrienden, wil echter niet zeggen ‘geheel eens’. Toch willen wij u van harte bedanken voor uw vele jaren (…), zodat wij met meer dan groot plezier hierbij een Beurspaardje overhandigen”.
Andere premier
In de vorige aflevering van Jus d’Assurance konden wij melden dat de Indiase ziener Rama Krishna Saraty tegenover Henk (Privé) van der Meijden had verklaard, dat hij vasthield aan zijn vroegere prognose dat Hans Wiegel eens premier zou worden. Dat zal dan niet in het eerstvolgende kabinet zijn, want volgens de Haagsche Courant zou diezelfde Rama Krishna later hebben verklaard, dat Frits Bolkestein volgend jaar minister-president wordt.
Kip wel mag wel, hamburger met mate
De geslachte ANW-kip van het Verbond van Verzekeraars waaromheen enkele springlevende kuikenkindertjes drentelen, is geen doorn in het oog van de Reclame Code Commissie (RCC). “Het is een hele directe uiting die niets aan de fantasie overlaat. Dit heeft, mede gezien de aard van het product tot gevolg dat over de afbeelding verschillend wordt gedacht.” Toch is ie volgens de RCC niet in strijd met de goede smaak en evenmin nodeloos kwetsend. Het Tweede-Kamerlid Oudkerk (PvdA) vond het nodig schriftelijke vragen te stellen over het door Groeneland Verzekeringen lokken van verzekerden voor een ziektekostenpolis met een Big Mac. Minister Borst had daar niet veel problemen mee. “Uit oogpunt van preventie van hart- en vaatziekten is het regelmatig eten van dit type voedsel echter af te raden.”

Reageer op dit artikel