nieuws

Cao SNS Reaal regelt tweede ziektejaar

Archief

SNS Reaal en de vakbonden hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de ruim 5.200 werknemers. Het eerste ziektejaar wordt 100% doorbetaald, het tweede ziektejaar 70%, maar een bonus van 30% is mogelijk als voldoende reïntegratie-inspanning is verricht. Deze “voldoende inspanning” wordt vastgesteld door het sociaal medisch team. Indien naar hun oordeel voldoende inspanning is verricht, wordt de bonus van 30% uitbetaald. Dit geldt ook voor medewerkers van wie reïntegratie door de aard van de ziekte niet meer te verwachten is.

De cao, met een looptijd van 1 juni 2004 tot 1 januari 2006, regelt ook een structurele loonsverhoging van 2%. Heikel punt in de onderhandelingen was de verzelfstandiging van het Pensioenfonds. Belangrijkste reden hiervoor is de invoering van een vaste premie pensioenregeling onder de IFRS-regels (defined contribution).Om het Pensioenfonds een goede start te geven is toegezegd dat er eenmalig een extra storting van € 105 mln gedaan wordt. Daarnaast is voor de komende vijf jaar de werkgeversbijdrage per werknemer vastgesteld op 21,5%.

Reageer op dit artikel