nieuws

Cao-overleg wordt op 10 juni voortgezet

Archief

Vakbonden en verzekeraars zijn ook in de zevende onderhandelingsronde over een nieuwe cao niet nader tot elkaar gekomen. Het overleg, dat op 14 mei plaatsvond, is tot 10 juni opgeschort.

De vijf werknemersorganisaties, Dienstenbond FNV, Dienstenbond CNV, De Unie, Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen BBV en Vereniging Hoger Personeel, zijn teleurgesteld in het loonaanbod van de verzekeraars.
De door de werkgevers voorgestelde loonsverhoging is voor de bonden onacceptabel, gezien de wensen van de verzekeraars op andere punten. De verzekeraars zijn bereid het loon per 1 september 1996 met 1% structureel te verhogen, per 1 januari 1997 een eenmalige verhoging van 1% toe te staan en per 1 april 1997 een structurele verhoging van 0,5% door te voeren. De contractsduur zou dan 15 maanden moeten bedragen (1 april 1996 tot 1 juli 1997).
Daar tegenover verlangen de verzekeraars vervanging van de vut door flexibele pensionering per 1 januari 2005. Bovendien willen ze hun bijdrage aan de ziektekostenverzekering verlagen van 60% naar 50%, en de invoering van een wachtdag vanaf de tweede ziekmelding. Daarnaast wensen de verzekeraars de mogelijkheid om tijdelijk contracten voor drie jaar aan te kunnen gaan.
Een proef inzake bedrijfstijdverlenging in ruil voor de 36-urige werkweek is voor de maatschappijen niet aanvaardbaar. Zij willen flexibele werktijden (werken in de avonduren en in het weekend) en tegelijk vasthouden aan de 38-urige werkweek. Met inachtneming van dit eisenlijstje vinden de vakbonden een loonsverhoging van 3% op jaarbasis reëler.

Reageer op dit artikel