nieuws

Cao-onderlingen Centraal Beheer dreigen in impasse te geraken

Archief

De onderhandelingen over een nieuwe éénjarige cao voor werknemers van Centraal Beheer dreigen in een impasse te komen. De directie heeft een eindbod uitgebracht, waarop de vakorganisaties niet willen ingaan. Deze week hebben aangesloten werknemers zich uitgesproken. De directie laat vóór 11 mei weten of doorpraten nog zin heeft.

Binnen de verzekeringsbedrijfstak geldt het cao-overleg bij Centraal Beheer als trendsettend voor de landelijke cao-onderlingen, die begin 1996 op het programma staan. Zo werd bij Centraal Beheer vorig jaar als eerste verzekeraar een proef genomen met bedrijfstijdverlenging en verdere flexibilisering van arbeidstijden (tussentijdse evaluatie vindt deze maand plaats), met het oog op de mogelijke invoering van een vierdaagse werkweek.
Divers beeld
Centraal Beheer wil dat voor dit jaar nog niet zo ver laten komen. De proef die sinds het najaar van 1994 loopt, heeft een divers beeld opgeleverd, stelt de direct writer. Medewerkers van het particuliere bedrijf zijn aanmerkelijk enthousiaster dan de collega’s bij het zakelijke bedrijf. De directie wil niet eerder dan eind dit jaar definitieve conclusies trekken. “1995 geldt als een overgangsjaar, zodat geen nadere afspraken zullen worden gemaakt over de beloning voor werken op ongebruikelijke uren”, liet de directie de vakbonden weten. Daarbij claimt de maatschappij beneden de gestelde rendementseisen te presteren, en geen goede bedrijfseconomische vooruitzichten te hebben.
Centraal Beheer verwijt de vakbonden onvoldoende rekening houden met haar werkgelegenheidsbeleid, dat is gericht op zekerheid qua werk en inkomen. In haar voorstellen wil de maatschappij dan ook niet verder gaan dan een structurele loonsverhoging van 1%, en een éénmalige uitkering van f 500 netto (indien de fiscus dat toestaat) per 1 juli dit jaar. Daarnaast heeft de direct-writer het plan 15 stageplaatsen te creëren voor diverse doelgroepen, een protocol op te stellen over bedrijfstijdverlenging en verdere arbeidstijdverkorting, en inkomensgaranties te geven aan 55-jarigen en ouder bij functieverlaging.
‘Financieel succesjaar’
De vakbonden vinden dat geen reële voorstellen. Zij vinden dit eindbod van de werkgever niet aansluiten bij het ‘financiële succesjaar 1994’, waarin Centraal Beheer een netto winst behaalde van f 160 mln.
De vakorganisaties eisen onder meer een structurele loonsverhoging van 2,5% per 1 juni dit jaar, dan wel een éénmalige uitkering van dit percentage, op voorwaarde dat bij de eerstkomende cao-onderlingen begin volgend jaar een structurele oplossing wordt overeen gekomen. De loonsverhoging van 2,5% mag volgens de vakbonden ook worden omgezet in zes extra vrije dagen per 1 januari 1996, die kunnen worden gebruikt als ‘wisselgeld’ voor CB Select, het cafetaria-systeem dat medewerkers in staat stelt vrije dagen te (ver)kopen. Daardoor kan individueel toch een vierdaagse werkweek worden gecreëeerd.
Verder bedingen de bonden 20 werkervaringsplaatsen voor diverse doelgroepen, en inkomensgaranties voor 50-jarigen en ouder bij functieverlaging, c.q. voor alle medewerkers bij wijziging of vervallen van functies.

Reageer op dit artikel