nieuws

Cao-onderhandelingen enkele weken opgeschort

Archief

Verdere flexibilisering van de arbeid, waaronder bedrijfstijdverlenging, arbeidsduur, en roosterprincipes, blijken een moeizame cao-onderhandeling tot gevolg te hebben. Dit blijkt uit een circulaire die vakorganisatie De Unie aan haar leden heeft gestuurd.

Op tafel ligt onder meer een voorstel van werkgevers om het arbeidstijdenkader voor de binnendienst op te rekken van 7.00 tot 22.00 uur op gewone werkdagen en op zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur, zonder dat daar enige compensatie tegenover staat. Momenteel zijn de werktijden gelegen tussen 7.30 en 18.00 uur op maandag tot en met vrijdag, daarbuiten is het overwerk.
“Uit de discussie blijkt dat het onderwerp flexibilisering zeer problematisch is en dat duidelijk sprake is van verschillende zienswijzen en vertrekpunten”, stelt Unie-bestuurder Dirk Kramer in de circulaire.
Volgens woordvoerder Gert Kloosterboer van het Verbond van Verzekeraars moet “een broedende kip niet gestoord worden”. Hij wilde nog wel kwijt dat het flexibiliseringsthema “problematisch” is.
De vakbonden hebben de werkgeversdelegatie gevraagd bij het eerstkomende overleg op 28 april met een integrale reactie te komen op alle voorstellen en niet alleen op de discussie over arbeidsduur en bedrijfstijdverlenging. De werkgevers willen eerst uitgebreid met hun achterban overleggen.

Reageer op dit artikel