nieuws

Cao-doorbraak bij Fortis Bank

Archief

Bij Fortis Bank is een nieuwe cao afgesproken. Belangrijkste punt in de cao is de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar. Zieke medewerkers die zich serieus inspannen om weer aan het werk te gaan, worden maximaal beloond. De bank zal in dat geval het loon in het tweede ziektejaar aanvullen tot honderd procent. Bij ABN Amro is over het tweede ziektejaar geen akkoord bereikt. De bank is hierdoor verplicht de lopende cao-afspraken te volgen en het loon van haar medewerkers over de eerste twee ziektejaren aan te vullen tot honderd procent. De cao bij ABN Amro loopt af op 1 januari 2006. ABN Amro had voorgesteld voor alle medewerkers vanaf de eerste ziektedag gedurende twee jaar 85% van het loon door te betalen. Daar gingen de vakbonden niet mee akkoord.

In de cao bij Fortis Bank is verder een salarisverhoging van 1,25% (waarvan 0,15%) incidenteel afgesproken en een verbeterde onkostenvergoeding. Over het pensioendossier is een principeafspraak gemaakt. De huidige kosten van het pre-pensioen zullen ingezet worden in een alternatieve regeling, die in de komende maanden met de bonden afgesproken gaat worden. 

Reageer op dit artikel