nieuws

CAO-akkoord bij SNS Reaal Groep

Archief

SNS Reaal Groep en de vakbonden hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO, die loopt tot 1 juni 2007

In het akkoord is voorzien in een loonsverhoging van 2% per 1 januari 2006 en 0,5% per 1 januari 2007. Verder is een werkgeversbijdrage van € 15 per maand afgesproken voor de ziektekostenverzekering, blijft de pensioenrichtleeftijd 62 jaar, is het levensloopverlof vastgesteld op maximaal drie maanden en komt er een WIA-aanvulling.

Reageer op dit artikel