nieuws

Canadese advocatenorde acht verhoging autopremies niet nodig

Archief

De Canadese autoverzekeraars dringen ten onrechte aan op verhoging van de verzekeringspremies

Dat is de mening van de Canadese brancheorganisatie voor advocaten, die zich daarbij gesteund weet door een onderzoek van Deloitte & Touche. Hieruit komt naar voren dat de brutowinst tussen enerzijds de inkomsten uit WA-autopolissen en anderzijds de vergoede schadebedragen aan verkeersslachtoffers voor geleden personenschade vorig jaar ruim 3,5 keer zo hoog was dan in 1986. Omdat ook de winst in de overige autoverzekeringssectoren de afgelopen twee jaar is toegenomen, acht de organisatie een verdere premieverhoging niet nodig. Verzekeraars achten deze terecht vanwege de in hun ogen sterk gestegen vergoedingen voor letselschades. Zij trekken de kwaliteit van het onderzoek in twijfel, omdat hierin geen rekening is gehouden met de, bij de onderzoekers, onbekende operationele kosten van verzekeraars.

Reageer op dit artikel