nieuws

Bureau Financiële Zaken failliet

Archief

Het Lunterse advieskantoor Bureau Financiële Zaken is vorige week failliet verklaard. De 71 medewerkers zijn ontslagen. Het kantoor verkeerde sinds vorig jaar door een sterke productiedaling in financiële problemen.

Onenigheid met Hooge Huys over de terugbetaling van een financiering van f 1,7 mln leidde ertoe dat het kantoor faillissement aanvroeg. “Terwijl we weer op onze oude premieproductie van f 100.000 per week zaten”, aldus mede-directeur Dick Rijnaard, die met negen medewerkers een doorstart wil maken.
Rijnaard startte in 1996 samen met partner Willem van Asperen met de verkoop van levensverzekeringen. Al snel moest een tweede pand gebouwd worden om de groeiende onderneming te kunnen huisvesten. Daarnaast werd de productie uitgebreid met schadeverzekeringen en hypotheken. Het kantoor sloot voornamelijk producten van Hooge Huys (SNS Reaal), Aegon en Monuta. Tot 1999 wisten Rijnaard en Van Asperen steeds de jaarproductie te verdubbelen.
Maar toen kwam het jaar 2000. “Mede door de onduidelijkheid over de nieuwe belastingwetgeving zakte de productie in elkaar”, verklaart Rijnaard. “Hierdoor ontstonden financiële problemen. Hooge Huys gaf een financiële injectie van f 1,7 miljoen waarmee we even gered waren.”
“In februari ontstond echter een meningsverschil over de terugbetaling. Hooge Huys gaf een andere invulling aan het gesloten contract en eiste – naar onze mening ten onrechte – een aflossing. Het alternatief was dat ons pand verkocht zou moeten worden en dat we de schadeportefeuille van Hooge Huys moesten inleveren. Wij hebben daarop de eer aan onszelf gehouden en faillissement aangevraagd. Heel jammer, want onze productie was weer op het oude niveau. We hadden geïnvesteerd in opleidingen voor ons personeel, dat weer volop gemotiveerd was. Zelf hadden we een alternatief financieringsplaatje gemaakt, maar Hooge Huys kwam niet terug op haar eisen”, blikt Rijnaard terug.

Reageer op dit artikel