nieuws

Bureau Beroepsziekten FNV loopt met OPS-zaken vooruit op start

Archief

Het Bureau Beroepsziekten FNV gaat eind mei formeel van start, maar is feitelijk al actief met zaken in de sfeer van de zogeheten schildersziekte, zo blijkt uit FNV Magazine.

Het bureau gaat zieke werknemers juridisch begeleiden en doet dat op basis van no cure no pay. Leden van de de deelnemende bonden, de Bouw- en Houtbond FNV en FNV Bondgenoten, betalen voor een succesvolle begeleiding 11% van de toegekende schadevergoeding. Werknemers die geen lid zijn van de deelnemende bonden betalen het dubbele.
OPS-claims
Vooruitlopend op de officiële start zijn al wel claims van één specifieke groep in behandeling genomen: voormalige schilders die het gevreesde Organisch PsychoSyndroom (OPS) hebben opgelopen. Door het jarenlang werken met oplosmiddelhoudende verven is hun zenuwstelsel aangetast en hebben zij tal van psychische en lichamelijke klachten.
In FNV Magazine wordt weergegeven dat tien van de dertig aanvragen afgewezen zijn, bijvoorbeeld omdat de zaak verjaard is. Van de overige gevallen kon het Bureau Beroepsziekten er elf meteen in behandeling nemen. De anderen zijn wel ziek, maar hebben nog niet de vereiste medische diagnose in hun dossier staan.
“Als het bureau besluit een zaak in behandeling te nemen, wordt er eerst een grondige analyse gemaakt. Er moet zekerheid zijn over het verband tussen het werk dat iemand heeft gedaan en zijn ziekte. Daarna kan pas de aansprakelijkheid worden vastgesteld en een claim worden ingediend”, aldus het blad.
Commerciëlen vóór zijn
De deelnemende bonden vinden dat deze vorm van serviceverlening tot het normale servicepakket van de vakbeweging hoort. “Als de FNV zich niet specialiseert op dit terrein, zullen commerciële dienstverleners in dat gat springen, zo wordt gevreesd. En die commerciëlen is het niet te doen om het helpen van werknemers, maar om het behalen van zoveel mogelijk winst.”

Reageer op dit artikel