nieuws

Bundeling ‘op afstand’: Aon Re Benelux

Archief

De Belgische en Nederlandse kantoren van Aon Re worden met ingang van 1 januari a

s. samengevoegd tot Aon Re Benelux. De kantoren in Brussel en Amsterdam blijven lokaal opereren, maar bundelen hun krachten. Volgens Aon wordt de dienstverlening aan de klanten hierdoor verder geoptimaliseerd. Aon Re Benelux telt 35 medewerkers en heeft een herverzekeringspremie van € 200 mln. Het proces van nauwere samenwerking is in gang gezet; de definitieve implementatie volgt per 1 januari. Het nieuwe managementteam zal bestaan uit Bob Reichenfeld (ceo), Bernard Suys (coo), Peter Vandeurzen en Marcel Leeuwerik.

Reageer op dit artikel