nieuws

Bundeling krachten in ASR zorgt voor meeropbrengst

Archief

Het integreren van De Amersfoortse en Stad Rotterdam in de ASR Verzekeringsgroep is niet zonder resultaat. De nettowinst van de groep steeg over de eerste negen maanden van dit jaar met ruim 41% naar f 146 (103) mln.

De resultaten van De Amersfoortse worden vanaf het tweede kwartaal van dit jaar voor 100% geconsolideerd (eerste kwartaal: 55%). Dat heeft geleid tot een extra toename van de nettowinst met f 13,4 mln. Ook is een bijzondere bate geboekt van f 6,2 mln. Zonder deze ‘meevallers’ zou de nettowinst met ruim 22% zijn gestegen, aldus ASR Verzekeringsgroep.
De omzet van de groep over de eerste drie kwartalen van 1997 is gegroeid naar f 3.571 (3.031) mln, een stijging van bijna 18%. Daarvan is f 2.417 (2.023) mln aan brutopremies uit verzekeringen.
Schadebedrijf
Het schadebedrijf van ASR is (nog) het grootst met een bruto premie-inkomen van f 1.285 (1.162) mln, een stijging van 10,5%. De brutowinst ligt met f 84,6 (75,7) mln bijna 12% hoger dan over de eerste negen maanden van 1996. De winststijging is te danken aan onder meer een verbeterd resultaat in de branches motorrijtuigen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Daar staat tegenover dat de resultaten in ‘brand’ en overige medische varia zijn gedaald. “Ziektekosten- en ziektewetgatverzekeringen genereerden een marginaal resultaat. In deze branches zijn premieverhogingen noodzakelijk”, stelt ASR.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf van ASR heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een forse groei doorgemaakt. De brutopremie is toegenomen met 31,5% naar f 1.132 (861) mln, onder meer door een groei in de productie premiebetalende polissen (+15%) en koopsompolissen (+70%). De productie aandelenpolissen is verdubbeld, aldus de verzekeringsgroep. De brutowinst is met 21% gestegen naar bijna f 103 (85) mln.
De verstrekking van hypothecaire leningen is gestegen met ruim 40% naar f 1,9 (1,3) mld. De brutowinst uit bancaire diensten is uitgekomen op f 22,7 (19,6) mln.

Reageer op dit artikel