nieuws

Buitenlandzorg

Archief

Buitenlandzorg

Op 1 juli wordt de buitenlanddekking voor ziekenfondsverzekerden verruimd. Bij tijdelijk verblijf in het buitenland bestaat aanspraak op medische zorg, ook al heeft dit geen spoedeisend karakter. Wel geldt dat het moet gaan om zorg die gedurende het verblijf nodig wordt in relatie tot de duur van dat verblijf. De nieuwe definitie zal te zijner tijd ook gaan gelden voor de toekomstige basisverzekering.
Wegblijftarief
Sinds vorige maand mogen ziekenhuizen verzekerden die hun afspraak niet of niet tijdig afzeggen daarvoor een nota sturen van e 20. De overheid verwacht dat hierdoor het grote aantal wegblijvers fiks zal verminderen. De ziekenhuizen mogen de opbrengsten houden als aanvulling op hun budget.
CZ
Zorgverzekeraar CZ bestudeert de haalbaarheid van een ‘preferred providers’-systeem voor fysiotherapie. Hierbij gaat het erom dat verzekerden geen eigen bijdrage (of een lagere) voor fysiotherapie hoeven te betalen als ze naar een door CZ geselecteerde fysiotherapeut gaan.
Salland
Salland bespaarde vorig jaar zo’n e 120.000 op de inkoop van medicijnen. Dit blijkt uit een onderzoek van het CTZ (College van Toezicht op de Zorgverzekering) dat vindt dat Salland (van twintig onderzochte zorgverzekeraars) het doelmatigste medicijnbeleid voert. Bij het onderzoek was onder meer het voorschrijfgedrag van huisartsen betrokken. Volgens het CTZ is het resultaat vooral te danken aan het feit dat Salland voornamelijk regionaal werkt.

Reageer op dit artikel