nieuws

Buitenlandpolis van MultiSure

Archief

MultiSure Verzekeringen biedt een zorgpolis van Delta Lloyd voor Nederlanders die inkomen genieten van een niet in Nederland gevestigde werkgever.

Het assurantiebedrijf stelt dat in de nieuwe zorgverzekeringswet is bepaald dat alle Nederlanders onder deze wet vallen, mits de ingezetene verzekerd is krachtens de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Nederlands ingezetenen die een arbeidsovereenkomst hebben met een niet in Nederland gevestigde werkgever kunnen echter vallen in de categorie niet-AWBZ-verzekerden en hebben daardoor geen recht op verplichte basisverzekering.
Om deze groep verzekerden niet onverzekerd te laten zijn, heeft MultiSure in samenwerking met Delta Lloyd een buitenlandcollectiviteit ontwikkeld. Het standaardpakket is vergelijkbaar met de basisverzekering en kost _ 89,36 per maand. Daarnaast is er keuze uit drie aanvullende verzekeringen en een tandartsverzekering.

Reageer op dit artikel