nieuws

Buitenland-uitsluiting komt verder onder druk

Archief

Het ziet er naar uit, dat de buitenland-uitsluiting in ziektekostenverzekeringen steeds minder opgeld doet voor behandelingen in buurlanden. Recente (tucht)rechterlijke uitspraken wijzen in deze richting.

Het is de toepassing van het juridische criterium ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid’, die ertoe leidt dat de grenzen met de buurlanden steeds meer vervagen. Dit gevoegd bij de beleving van het ‘verenigd Europa’, heeft tot gevolg dat men bij medische behandelingen eerder gaat denken in termen van geografische afstanden dan van: binnen- of buitenland.
Beroepscommissie
Afgelopen maandag kwam een opmerkelijke uitspraak van de Beroepscommissie WTZ (Wet op de Toegang tot Ziektekostenverzekeringen) naar buiten. Het ging om een 84-jarige inwoner van Winterswijk die door zijn specialist voor een behandeling aan het oog (bestraling) was verwezen naar een kliniek in het Duitse Essen. In ons land wordt de betreffende behandeling alleen in Leiden uitgevoerd.
De betrokken hoogleraar-oogarts had o.m. naar het dichterbij gelegen Essen verwezen vanwege de gevorderde leeftijd van de man. Voorts stelde hij, dat deze kliniek verreweg de grootste ervaring met dergelijke behandelingen heeft. In Leiden zou men minder ervaring hebben. De behandeling, die bestond uit een bestraling tijdens een ziekenhuisopneming, vond van 19 tot 29 april 1993 plaats in de universitaire kliniek in Essen.
‘Coulance’ mocht niet
De verzekeraar wees vergoeding van de kosten af, omdat de standaardpakketpolis alleen een vergoeding biedt voor acute gevallen tijdens vakantie-, zaken- of studiereis in het buitenland.
Om de verzekerde terwille te zijn, had de verzekeraar op 23 juni 1993 aan de Stichting Uitvoering Omslagregeling WTZ verzocht de kosten van de behandeling in Essen coulancehalve onder de omslagregeling te mogen brengen. Dit verzoek werd afgewezen.
De Beroepscommissie overwoog onder meer, dat de betrokken man zich niet op eigen gezag in Essen had laten behandelen, maar dit had gedaan op advies van zijn specialist. De kosten die door de kliniek in Essen in rekening zijn gebracht, zijn vergelijkbaar met die in Nederland. De Beroepscommissie bepaalde op 16 november jl., dat de verzekeraar de kosten moet vergoeden, voorzover deze niet meer hebben bedragen dan ze in Leiden zouden zijn geweest.
Budgettering
Uit de kring van zorgverzekeraars wordt er op gewezen, dat het aspect van de kosten niet geïsoleerd kan worden bekeken. Immers, de Nederlandse ziekenhuizen werken alle met budgetten, die in beginsel zijn gebaseerd op onze totale medische consumptie. Wat in het buitenland wordt geconsumeerd, zijn in zekere zin extra kosten, zeker als daar weinig of geen consumptie door buitenlanders in ons land tegenover staat.

Reageer op dit artikel