nieuws

Budgetten

Archief

De SVB (Sociale Verzekerings Bank) is niet berekend op de taak de houders persoonsgebonden budgetten (voor thuiszorg) de administratieve rompslomp uit handen te nemen. Dit stelt de Ombudsman van zorgverzekeraar De Friesland in zijn jaarverslag. De budgethouder moet volgens hem nog steeds zelf “een administratief genie zijn”.

Ziektewet-vangnet
Het aantal ziekmeldingen in het Ziektewet-vangnet daalde vorig jaar met ruim 56.000 naar 698.600. Dit was te danken aan de flexwerkers (-47.000) en werklozen (-56.000), groepen waarvoor volgens een wetsvoorstel werkgevers ‘opting out’ krijgen (zie AM 14, pag. 6). In de overige groepen, zoals zwangeren (+1.000), steeg het aantal ziekmeldingen.

Reageer op dit artikel