nieuws

Brutopremie Delta Lloyd 12% hoger in ons land

Archief

De brutopremie van Delta Lloyd in ons land nam in het eerste kwartaal toe met bijna 12% tot f 1.308 (1.169) mln. De brutowinst in verzekeringen daalde licht, met name door een keldering van het resultaat in Schade.

Inclusief Berlinische Leben steeg de brutopremie in het levenbedrijf naar f 1.302 (1.082) mln. De groei in het levensegment werd vooral veroorzaakt door een aanwas van contracten in de zakelijke markt, aldus de raad van bestuur.
De brutopremie van het schadebedrijf nam toe met 9% naar f 377 (346) mln. De totale brutopremie bedroeg f 1.680 (1.428) mln. De omzet groeide naar f 2.487 (1.845) mln, waarvan f 518 (417) mln in Duitsland.
Resultaten
Het brancheresultaat van het levenbedrijf steeg met 10% naar f 117,4 (106,4) mln, waarvan Berlinische Leven f 2,6 (-) mln. Het schadebedrijf zag de brutowinst fors teruglopen naar f 3,9 (16,2) mln. “Dit is het gevolg van hogere schadelasten door onder meer hogere ziektekosten, bedrijfsbranden en hogere schades bij autoverzekeringen”, licht de raad van bestuur toe.
De brutowinst daalde met 1% naar f 121,3 (122,6) mln, waarvan f 1,2 (-) mln voor rekening van Berlinische Leben. Het bankbedrijf incasseerde een brutowinst van f 8,7 (5,2) mln en de holding van f 33,5 (32,4) mln.
De nettowinst van Delta Lloyd steeg naar f 125,9 (118,9) mln.

Reageer op dit artikel