nieuws

Bruto winst verzekeringen ING in eerste halfjaar fors hoger

Archief

In de eerste helft van dit jaar is de bruto winst van de ING Groep uit de verkoop van verzekeringen in ons land met 25% toegenomen tot f 757 (610) mln.

De stijging is vooral te danken aan een forse groei van het levenresultaat, aldus ING. Het schadebedrijf zag het brancheresultaat motorrijtuigenverzekeringen sterk verbeteren, maar daarentegen dat van ongevallen en aov dalen.
De baten van verzekeringsactiviteiten in ons land namen in de eerste zes maanden van 1996 toe met ruim 13% tot f 9.434 (8.269) mln. Het bruto premie-inkomen schade had de grootste stijging (+7,3%), vooral dankzij een “aanmerkelijke verhoging van de productie in verband met de privatisering van de ziektewet”, aldus ING Groep.
Concern wereldwijd
Wereldwijd beliep de omzet in verzekeringen over het eerste halfjaar 17.124 (15.357) mln, waarvan premies levensverzekeringen f 7.867 (3.777) mln, en premies schadeverzekeringen f 3.777 (3.351) mln. De premies van tien buiten Nederland opgerichte levenbedrijven bedragen meer dan 15% van het bruto premie-inkomen leven, aldus ING Groep.
Het verzekeringsresultaat voor belastingen bedroeg wereldwijd na de eerste zes maanden f 1.162 (995). Het levenbedrijf boekte een bruto winst van f 587 (497) mln, het schadebedrijf f 187 (184) mln, en ‘verze kering algemeen’ scoorde f 388 (314) mln.
De brancheresultaten schade bedroegen: ziekte en ongevallen f 84 (98) mln, motorrijtuigen f 71 (19) mln, transport f 11 (13) mln, brand f -20 (-4) mln, en overige varia f 41 (58) mln.
De kosten van verzekeringsactiviteiten wereldwijd namen in de eerste helft van 1996 toe met 19,1% tot f 2.740 (2.300) mln door extra investeringen in informatietechnologie, versterking van de organisatie en verhoogde marketinginspanningen, aldus ING Groep.
De provisie-inkomsten uit assurantiebemiddeling wereldwijd stegen het afgelopen halfjaar tot f 55 (52) mln.

Reageer op dit artikel