nieuws

Brussel zinspeelt opnieuw op einde hypotheekrenteaftrek

Archief

De Europese Commissie heeft zich voor de tweede maal binnen een jaar negatief uitgelaten over de fiscale aftrek van hypotheekrente. Voorlopig laat de commissie het echter nog na om Nederland rechtstreeks aan te spreken op de fiscale stimulering van het sluiten van een hypotheek.

In het vorige week verschenen rapport roept directeur-generaal Klaus Regling (Economische Zaken) overheden op potentiële huizenkopers meer te waarschuwen voor de risico’s die zijn verbonden aan een hypotheek. “Tegelijk zouden geldverstrekkers moeten worden aangemoedigd tot meer voorzichtigheid bij het verstrekken van leningen. Het fiscale beleid zou zoveel mogelijk neutraal moeten zijn ten opzichte van de woningmarkt. Alle beleidsmatige impulsen om woningen te kopen, zoals belastingaftrek en subsidies, moeten geleidelijk worden afgeschaft.”
Vorig jaar kwam de commissie al met een rapport over overheidsfinanciën waarin de aftrek van hypotheekrente als onwenselijk en inefficiënt werd bestempeld.
Hoge schuld
Het recente rapport trekt een parallel tussen de gestegen huizenprijzen en de gestegen schuld van huishoudens in de Europese Unie. Die schuld bedroeg in 2004 56% van het bruto binnenlands product, tegen 44% in 1995. Het rapport signaleert grote verschillen in de ontwikkeling van de schuldpositie van huishoudens. Is er in Duitsland de laatste jaren sprake van stagnatie, in Spanje, Griekenland, Ierland, Portugal en Nederland is de gemiddelde huishoudschuld sterk toegenomen. Als één van de oorzaken wordt de fiscale behandeling van hypotheken genoemd, zonder dat daarbij naar ons land wordt verwezen.
Wel wordt aangegeven dat Nederland verreweg de grootste huishoudschuld heeft als percentage van het bruto beschikbare inkomen: ruim 200%, terwijl dat bij de eerstvolgende lidstaat Portugal net boven de 100% ligt. Samen met Spanje en Portugal heeft ons land de sterkste stijging doorgemaakt in de verhouding tussen schulden en bezittingen.
Aan de situatie in ons land wordt een speciaal hoofdstuk gewijd, waarin de renteaftrek wordt genoemd als belangrijke veroorzaker van de forse stijging van de waarde van leningen ten opzichte van de waarde van het onderpand: “Een belangrijke rol is gespeeld door het Nederlandse fiscale regime dat volledige aftrek toestaat van (de meeste) hypotheekrentebetalingen tegen het marginale belastingtarief. De introductie van nieuwe producten die gebruikmaken van deze aftrekbaarheid, heeft de opname van hypothecair krediet gestimuleerd.” Ook de versoepeling van acceptatiecriteria wordt genoemd als oorzaak van de verslechterde schuldpositie van huishoudens.

Reageer op dit artikel