nieuws

Bromfietsverzekeren, een sputterende markt

Archief

 

Verzekeraars zijn niet erg gelukkig met de bromfiets. Ongeveer de helft van de maatschappijen biedt de bromfietsbezitter niet (meer) de mogelijkheid zijn vervoermiddel te verzekeren. Univé sloot onlangs bromscooters uit van deelneming aan haar bromfietsverzekering, verzekeraar NOG stoot binnenkort zijn bromfietspolissen af, en OLM Groene land heeft per 1 april van dit jaar de mogelijkheid tot het verzekeren tegen diefstal geschrapt. De overige maatschappijen proberen de schade zoveel mogelijk te beperken door hoge premies te vragen en strenge eisen aan de verzekering te verbinden.
door Frank van Schagen
De bromfietsmarkt is de laatste jaren sterk gewijzigd. Spartamets (fietsen met een kleine hulpmotor) hebben binnen een paar jaar een marktsegment veroverd, schooljeugd profileert zich met scooters met uitgebreide stereo-installatie en pizzakoeriers wagen hun leven op hun opgevoerde bromfiets voor een paar minuten tijdwinst.
Scooters hebben een steeds groter aandeel in het bromfietspark. Volgens de RAI hadden van de 31.000 bromfietsen die in 1995 werden verkocht er 20.500 een scooteruitvoering. Van de 28.000 verkochte snorfietsen waren er ruim 8.000 in scooteruitvoering.
Verliesgevend
Het verzekeren van dit gewilde attribuut is sinds jaar en dag een verliesgevende post. Vorig jaar werden maar liefst 25.000 brom- en snorfietsen gestolen. Verscheidene verzekeraars kiezen eieren voor hun geld en voeren een ontmoedigingsbeleid door de hoogte van de premies op te schroeven. Andere maatschappijen stellen steeds strengere eisen aan de bromfiets en zijn berijder.
Elvia bijvoorbeeld voert een zeer terughoudend beleid. Het is niet mogelijk een aparte bromfietsverzekering te sluiten. Men moet een andere verzekering bij Elvia hebben om in aanmerking voor de bromfietsverzekering te komen. Elvia ziet haar bromfietsverzekering dan ook als “een extra service aan haar klanten”. Een zelfde politiek wordt door Zilveren Kruis en ZLM gevoerd.
Ook bij de Goudse leidt de bromfietsverzekering een kommervol bestaan. De steeds hogere premies deden tussenpersonen afhaken. Nog drie intermediairs hebben bromfietsverzekeringen bij de maatschappij uitstaan. Invalidewagentjes worden wel zonder veel moeilijkheden verzekerd.
De meeste verzekeraars passen de driedeling snorfiets/automaat, bromfiets met versnelling en fiets met hulpmotortje (bijv. de Spartamet) toe. Veel maatschappijen kennen daarnaast nog een aparte categorie voor invalidewagens. De populaire scooter wordt bij een van de twee eerste klassen ingedeeld, afhankelijk van de maximum snelheid. London & Lancashire heeft bijna alle scooters ondergebracht bij de automaten/snorfietsen, evenals Centraal Beheer. De wegscooters vallen bij de laatste maatschappij in de categorie motoren.
De tarieven lopen sterk uiteen. De wa-premie voor automaten en snorfietsen schommelt tussen f 150 en f 225, bij sommige verzekeraars afhankelijk van de regio waar men in woont. Ook bij de ‘versnellers’ zijn de verschillen groot. Bij AmLon kan men al voor f 432 per jaar terecht, maar bij Amev kost de jaarpremie / 578,25. Bij fietsen met hulpmotortje is men voor een wa-premie soms twee keer zo duur uit. De bedragen variëren namelijk van f 50 tot f 105,50.
een aantal verzekeraars past eigen risico bij de bromfietsverzekeringen toe. Tot deze groep behoren AmLon, Elvia, Nationale-Nederlanden, Stad Rotterdam en Unigarant.
Beperkingen
Jongeren vormen een opvallend hoge schadepost voor de verzekeraars. Winterthur analyseerde een aantal jaren geleden de schadeoorzaken. Veelal was er sprake van slippartijen of uit de bocht vliegen. De conclusie ligt voor de hand: 16/17-jarigen rijden vaak te hard. Daarnaast werden bewuste of onbewuste overtredingen van de verkeersregels geconstateerd, zoals incorrecte inhaalmanoeuvres.
Amev heeft onderkend dat jongeren de grootste brokkenmakers zijn. Bestuurders jonger dan 20 jaar kunnen niet zonder meer aanspraak maken op een verzekering en zullen per geval worden bekeken. Interpolis brengt voor haar wa-premies van bromfietsen met versnelling een extra bedrag in rekening als de verzekerde jonger is dan 22 jaar.
AmLon heeft de invalshoek aangepast: niet de jonge bromfietsrijders worden extra belast, maar de oudere beloond. AmLons automaten- en snorfietsenverzekering kent een gereduceerd tarief voor bromfietsers van 35 jaar en ouder. Voor bromfietsen met versnellingen geldt de korting overigens niet.
Levob heeft een soortgelijke regeling: alle bromfietsers tussen de 35 en de 70 krijgen een korting van 15% op hun wa-premie. Het eindresultaat blijft vergelijkbaar met Amev en Interpolis, jongere bromfietsers betalen meer premie dan oudere, alleen klinkt ‘korting’ wat vriendelijker.
Bromfietsers van 70 jaar en ouder zijn bij een aantal verzekeraars van deelname uitgesloten; Amev hanteert een bovengrens van 80 jaar. Sommige maatschappijen screenen eerst de oudere bromfietser alvorens op verzekeren over te gaan.
Behalve naar leeftijd differentieert AmLon sinds kort naar regio. De maatschappij hanteert daarbij de regio-indeling die ook bij autoverzekeringen wordt toegepast. Ook Erasmus, Interpolis, Klaverblad, London & Lancashire, Unigarant, Univé, Winterthur en ZLM passen een regio-indeling toe. Amev kent beperkingen voor bromfietsen met versnellingen in de vier grote steden. Bij Levob geldt de korting voor bromfietsers boven de 35 jaar niet in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Omdat Terminus haar cliënten van geval tot geval bekijkt, spelen de parameters leeftijd en regio bij deze maatschappij eveneens een rol.
Verschillende verzekeraars lopen al op de wetgeving vooruit en waarschuwen de bromfietser dat hij of zij vanaf 1 juni 1996 in het bezit moet zijn van het wettelijk verplichte bromfietscertificaat, wil men in aanmerking komen voor de desbetreffende bromfietsverzekering.
Casco
Zijn wa-verzekeringen al moeilijk af te sluiten, het verzekeren van het casco is helemaal een moeilijke zaak. Diverse maatschappijen hebben als gevolg van de hoge schadedruk door diefstal en ongelukken de cascoverzekering afgestoten.
Cascoverzekeringen zijn vaak alleen mogelijk als aan beperkende eisen kan worden voldaan. Elvia laat voor haar cascoverzekering alleen bromfietsen toe die niet ouder zijn dan drie jaar, bij AmLon mogen de bromfietsen zelfs niet ouder dan twee jaar zijn. Klaverblad laat voor haar cascoverzekering alleen Spartamets toe. Levob biedt geen mogelijkheid voor het verzekeren van het casco aan bromfietsen boven de f 2.000, NieuwRotterdam accepteert geen bromfietsen met een cataloguswaarde boven f 3.000, en Delta Lloyd kent een grens bij f 4.000. “Scooters met veel toeters en bellen, die nogal diefstalgevoelig zijn, zijn op die manier uitgesloten”, aldus M. Smit van Delta Lloyd. Ook RVS en London & Lancashire hanteren f 4.000 als maximum. Juist bromfietsen in de prijsklasse tussen f 4.000 en f 5.000 worden uitstekend verkocht. Europolis keert niet uit als geen goedgekeurd slot is gebruikt. Van bromscooters wordt bovendien geëist dat een startonderbreker is ingebouwd. Unigarant verplicht de scootergebruiker eveneens tot het gebruik van een ART-goedgekeurd beugel- of kettingslot.
Worden de bromfietseigenaars nog niet door deze voorwaarden afgeschrikt, dan zullen ze misschien voor de premies terugdeinzen. Een all risks-verzekering voor automaten en snorfietsen (wa + volledig casco) moet gemiddeld zo’n 2/5 van de nieuwwaarde kosten. De all risks-verzekering voor bromfietsen met versnellingen bedraagt gemiddeld zelfs 1/2 à 3/5 van de nieuwprijs. Dat betekent dat een bromfietser na twee jaar rijden meer aan zijn bromfietsverzekering heeft uitgegeven dan hij voor zijn bromfiets zelf heeft betaald. De tariefverschillen bij de verschillende verzekeraars zijn tamelijk groot.
Omdat Univé scooters van haar bromfietsverzekering heeft uitgesloten, is haar volledige cascodekking in vergelijking met andere verzekeraars relatief goedkoop. Ook Centraal Beheer behoort tot de goedkopere all risks-bromfietsverzekeraars. “Een dergelijke verzekering beschouwen we als service. Als bijvoorbeeld een echtpaar een levensverzekering bij ons heeft, dan accepteren we hun zoon zonder veel problemen. We zijn veel terughoudender bij iemand die nog geen relatie met ons heeft.”
Pizzabezorgers
Het verzekeren van bromfietsen voor zakelijk gebruik is nagenoeg onmogelijk. Directeur A. Schröder van Terminus, de maatschappij die als vangnet fungeert voor probleemgevallen die elders niet meer verzekerd kunnen worden: “Een pizzabezorger is vaak gebonden aan een levertijd binnen een half uur. Arriveert hij later, dan hoeft de klant minder te betalen. Om toch binnen de vastgestelde termijn bij de klant te komen, nemen de koeriers vaak onverantwoorde risico’s. Tegen zulk gedrag valt niet op te verzekeren. Hetzelfde geldt voor koeriersdiensten. Slechts onder strenge voorwaarden en tegen hoge premies kunnen zij zich bij ons verzekeren. Maar wij zijn er zeer terughoudend in. Indien hier geen mentaliteitsverandering optreedt, sluit ik niet uit, dat zelfs Terminus deze risico’s op enig moment niet meer kan/wil verzekeren.”
Elvia weigert pizza- en koeriersdiensten. Ander zakelijk gebruik wordt wel toegelaten. Naar de aard van het gebruik wordt een toeslag gevraagd. “Dit soort verzekeringen komt overigens weinig voor”, aldus B. Hermsen. Maar mensen die toevallig wel tot die kleine groep behoren, kunnen voor problematische situaties komen te staan. K. Hiemstra, tussenpersoon in Wijnjewoude nabij Drachten, kreeg een bromfietsende postbesteller over de vloer. Deze had een verzekering bij Univé. De postbode reed al 20 jaar schadevrij op zijn brommer.
Onlangs besloot Univé zakelijk bromfietsgebruik niet meer te verzekeren. Hiemstra moest voor zijn cliënt een alternatief zoeken, maar ving bot bij Nationale-Nederlanden, Klaverblad, Helvetia en Generali. Naar de letter was de postbesteller misschien een koeriersdienst, maar zijn werk verschilt hemelsbreed met dat van een koerier in de grote stad die met tijdslimieten werkt. Bovendien kon de postbesteller bogen op twee claim-loze decennia. Hiemstra kon hem ten slotte onderbrengen bij Winterthur.
Een aantal verzekeraars heeft de bromfietsverzekering aangescherpt. Univé bijvoorbeeld heeft de bromscooter uitgesloten van haar bromfietsverzekering. Toch zijn de meeste verzekeraars niet van plan hun bromfietspakket aan te passen naar aanleiding van berichtgeving in de media over de krimpende bromfietsverzekeringsmarkt. Hier en daar worden de tarieven met ingang van 1 mei – in een aantal gevallen fors – verhoogd. Wel houden maatschappijen een vinger aan de pols om snel te kunnen reageren op plotselinge veranderingen. Zo zijn er vergevorderde plannen voor de koppeling van de registratienummers van de scooters met het bestaande Vermiste Auto Register (VAR). Opsporing van gestolen scooters wordt daardoor vergemakkelijkt. “Centraal Beheer beraadt zich momenteel over een actief preventiebeleid c.q. verplichtstelling van preventiemiddelen op korte termijn voor risicovolle bromfietsachtigen,” aldus mevrouw M. Hottenhuis van het concern. ZLM gaat nog verder: deze verzekeraar zal na het komend verzekeringsjaar beoordelen of bromfietsen voor haar nog verzekerbaar blijven.
Scooters krijgen een steeds groter aandeel in het bromfietspark.
Jongeren zijn als gevolg van slippartijen, overtredingen, en uit de bocht vliegen de grootste brokkenmakers.
Bromfietsverzekeringen bij de grootste verzekeraars
ABN Amro Schade: via Amev als risicodrager Aegon: geen bromfietsverzekering Amersfoortse: geen bromfietsverzekering Amev: bromfietsverzekering met aantal restricties AmLon: bromfietsverzekering naar regio en leeftijd Centraal Beheer: alleen particulier, terughoudend Delta Lloyd: alleen particulier tot f 4.000 Elvia: slechts mogelijk met andere polis Erasmus: alleen particulier Europeesche: geen bromfietsverzekering Europolis: particulier (evt. uitzonderingen); alleen Bovag- leden FBTO: bromfietsverzekering mogelijk Goudse: zeer terughoudend Hannover: geen bromfietsverzering Helvetia: alleen particulier Hooge Huys: geen bromfietsverzekering Interlloyd: geen bromfietsverzekering Interpolis: geen beperkte cascodekking mogelijk Klaverblad: particulier, alleen wa Levob: alleen particulier London & Lanceshire: particulier tot f 4.000 Nationale-Nederlanden: terughoudend Nieuwe Hollandse Lloyd: geen bromfietsverzekering NieuwRotterdam: particulier tot f 3.000 NOG: geen bromfietsverzekering m.i.v. mei 1996 Ohra: geen bromfietsverzekering OLM Groene Land: alleen particulier; geen diefstaldekking OVVM: nieuwe verzekerden alleen wa Reaal: geen bromfietsverzekering Royal Nederland: hangt af van intermediair Royal Schiedam: bromfietsen sinds april 1995 via Royal Nederland RVS: particulier tot f 4.000 Stad Rotterdam: bromfietsverzekering mogelijk Sterpolis: geen bromfietsverzekering Sun Alliance: geen bromfietsverzekering Terminus: alleen wa, geen casco Tiel Utrecht: alleen particulier Transvemij: geen bromfietsverzekering Turien: automaten en versnellers alleen wa UAP: zeer terughoudend Unigarant: alleen particulier Univé: geen diefstaldekking voor automaten en versnellers VVAA: via andere maatschappijen Winterthur: alleen particulier (evt. uitzonderingen) Woudsend: bromfietsverzekering mogelijk Zilveren Kruis: slechts mogelijk met andere polis ZLM: slechts mogelijk met andere polis Zürich: geen bromfietsverzekering Zwolsche Algemeene: geen bromfietsverzekering Aantal verkochte bromfietsen (bron: RAI) bromfiets snorfiets totaal 1989 45.904 20.476 66.380 1990 41.637 29.983 71.620 1991 29.547 36.087 65.625 1992 25.207 29.611 54.818 1993 27.815 32.296 60.111 1994 27.157 30.438 57.595 1995 31.044 28.109 59.153

Reageer op dit artikel