nieuws

Bromfietstekening: een terughoudend acceptatiebeleid blijft de norm

Archief

De bromfietsverzekeringsmarkt is afgelopen jaar behoorlijk opgeschud. Een rits verzekeraars heeft afscheid genomen, de overgebleven maatschappijen hebben de polissen nog eens goed onder de loep genomen. Dat heeft geresulteerd in premieverhogingen, meer differentiatie naar regio en vooral leeftijd en in toenemende mate kortingsregelingen op de diefstal- en cascopremie bij de aanwezigheid van ‘datatags’. Maar een terughoudend acceptatiebeleid blijft in de meeste gevallen de norm.

De lijst verzekeraars die uit de bromfietssector stappen, wordt steeds langer. De Goudse stopte zo’n vier jaar geleden met het aanbieden van bromfietsverzekeringen. Levob en Zilveren Kruis volgden dit voorbeeld. Recente uitvallers zijn Nationale-Nederlanden, RVS, Postbank, Noord-Hollandsche van 1816, Amev, Generali, Erasmus en FBTO.
Een in bromfietsverzekeringen gespecialiseerde tussenpersoon – die liever anoniem wil blijven – keurt de houding van deze verzekeraars af. “Het is onzakelijk. Je kunt als verzekeraar eigenlijk niet tegen tussenpersonen zeggen dat je aantrekkelijke risico’s zoals opstal en inboedel wilt verzekeren, maar dat klanten voor een bromfietsverzekering naar een andere maatschappij moeten. Een supermarkt zegt toch ook niet: ‘aan suiker verdienen we niet, dus dat verkopen we ook niet meer’? Maak een verzekering dan duurder, maar houd het in elk geval in je pakket.”
Door het wegvallen van aanbieders is een grote verschuiving van de portefeuilles ontstaan. ABN Amro Verzekeringen had tot voor kort Amev als risicodrager. Omdat de laatste met bromfietsverzekeringen is gestopt, zijn de verzekeringen overgeheveld naar Royal Nederland.
FBTO is een paar maanden geleden gestopt met haar bromfietspolis. De klanten zijn geadviseerd over te stappen op Vroom & Dreesmann Verzekeringen. Op zijn beurt heeft Vroom & Dreesmann Verzekeringen het risico ondergebracht bij Tiel Utrecht, nadat Nationale-Nederlanden uit de bromfietssector is gestapt.
Serviceproduct
Van de verzekeraars die nog wel actief zijn, voeren vele een terughoudend beleid. Loes Tiemessen, woordvoerder van Centraal Beheer: “Wij zijn niet groot op de bromfietsenmarkt. We hanteren marktconforme premies, willen ons niet onderscheiden en zien de bromfietspolis eigenlijk uitsluitend als serviceproduct.” Ook ABN Amro Verzekeringen is voorzichtig. Michael Stiekema: “Het product bromfiets wordt selectief aangeboden. We lopen er niet mee te koop, maar zijn wel bereid reeds bestaande klanten te helpen.” Risicodrager Royal Nederland voert hetzelfde beleid: “We zijn niet op zoek naar uitbreiding van het marktaandeel.” Directeur Paul Flapper van Winterthur: “We hebben destijds de beslissing genomen in de markt te blijven om het intermediair dat al zaken met ons deed daarin te steunen. Maar onze inzet is zeker niet om ons marktaandeel op dat gebied te vergroten. We zullen wel meer bromfietsverzekeringen verkopen, omdat het aantal aanbieders krimpt. Maar hoeveel, dat is nu nog moeilijk te zeggen.”
Toename
De meeste nog actieve bromfietsverzekeraars merken inderdaad dat het aantal ter verzekering aangeboden bromfietsen is gegroeid. Bovemij-directeur Paul Mellink constateert dat er meer bromfietsverzekeringen worden aangevraagd en dat tussenpersonen portefeuilles willen onderbrengen. Bert van der Ploeg, hoofd marketing van London & Lancashire: “Het is moeilijk nu al te zeggen of we meer bromfietsverzekeringen zullen sluiten. Eind maart zijn de prolongatiebrieven de deur uitgegaan. Het is nu nog een beetje een gekkenhuis, de polissen moeten worden betaald, de bromfietsplaatjes opgestuurd, en het intermediair moet weer de bewijzen terugsturen. Wel merken we dat tussenpersonen met hun gehele, of in ieder geval groot deel van hun bromfietsportefeuilles bij ons komen. Die willen we wel verzekeren, mits de tussenpersoon al een relatie van ons is.”
“Woudsend en Stad Rotterdam voeren een zelfde beleid. Aangeboden bromfietsportefeuilles worden alleen overgenomen als het intermediair ook andere verzekeringen inbrengt. Directievoorzitter Jos Baeten van Stad Rotterdam: “Er is een groter aanbod van bromfietsportefeuilles. Maar dat wij in de bromfietsmarkt blijven, betekent niet dat wij portefeuilles met uitsluitend bromfietspolissen accepteren.” Van aangeboden portefeuilles is bij Univé geen sprake, omdat dat volgens Herbert Heuvink statutair niet mogelijk is. Toch is er volgens hem een duidelijke toename van het aantal bromfietsverzekeringen.
De BAE-Groep krijgt zo’n vijfhonderd telefoontjes van tussenpersonen per dag over bromfietsverzekeringen. Directeur André Bastiaans: “We waren drie maanden lang op zoek naar een alternatieve risicodrager. De meeste verzekeraars vonden het aantal bromfietsers wel aantrekkelijk, maar wilden de verzekeringen niet via ons doen. Stad Rotterdam is ten slotte bijgesprongen. We hebben 100.000 bromfietsplaatjes besteld, waarvan er zo’n 70.000 zijn afgezet. De toename ten opzichte van de 40.000 die we normaal kwijt konden, is het gevolg van het wegvallen van andere aanbieders van bromfietsverzekeringen. Ik schat dat 50.000 tot 100.000 bromfietsers naar een andere verzekeraar moesten.”
Hans Ziedses des Plantes, algemeen directeur van Klaverblad, zegt weinig te merken van het verdwijnen van andere verzekeraars. Dat verklaart hij voor een groot deel door de verhoging van de tarieven bij Klaverblad. “De gewone bromfietspremies stijgen met 10% tot 25%, die van bromscooters zijn zelfs verdubbeld. Dat is een bewuste manoeuvre geweest; wij willen ons voor dat segment om welbekende reden uit de markt prijzen.”
Premieverhoging
Bijna alle verzekeraars hebben de bromfietspremies verhoogd. Dat vergt soms wat extra uitleg door de tussenpersoon. “We krijgen klanten aan de lijn die vragen of de premies wel juist zijn”, zegt Hans Raadschelders van Raadschelders Verzekeringen. “De meeste betalen de verhoogde premie wel.”
Een aantal maatschappijen heeft de premiepijn gelijkelijk over alle categorieën gespreid. Andere maatschappijen laten de grootste brokkenmakers, de jeugd, de gevolgen van hun rijgedrag in hun portemonnee voelen. “De polis voor mensen boven 24 jaar hebben we gunstig geprijsd”, zegt Bastiaans van de BAE-Groep. “Uit schadetabellen blijkt dat ouderen veel veiliger rijden en dat de oude premies te laag voor de jeugd waren. Ze zijn in sommige gevallen meer dan verdubbeld. Belangrijkste schadepost onder jongeren is letselschade. De laatste jaren kampten we met absurde schadepercentages van 200% tot 300%. Daarnaast zijn de mensen claimbewuster geworden.”
Univé verhoogt de premies met 6% tot 36%, afhankelijk van de regio, de brommerwaarde en het soort brommer. De stijging is enigszins vertekend, omdat in 1999 de bromfietspremies bij de onderlinge daalden. “Dat was mogelijk omdat we toen een goed resultaat hadden behaald”, verduidelijkt woordvoerder Heuvink. “Voor dit jaar verwachten wij quitte te spelen.” Ook bij de premiestijging van bijvoorbeeld London & Lancashire en Groene Land moet met de gelijk gebleven bromfietspremies in 1999 rekening worden gehouden.
Tags
Een aantal verzekeraars geeft klanten voor het eerst korting als er zogeheten datatags (verborgen chips waarmee gestolen brommers kunnen worden geïdentificeerd) op en in de bromfiets zijn aangebracht. Unigarant geeft dit jaar tot 60% korting op de diefstalpremie wanneer een datatag wordt geïnstalleerd. Adjunct-directeur Gert-Jan Westerman: “De eerste bevindingen met de datatag zijn goed. De samenwerking met de politie en het bedrijf achter de datatag verloopt goed en wij zijn vol vertrouwen dat in de loop van 2000 in het overgrote deel van Nederland controles zullen plaatsvinden.” Ook London & Lancashire beloont de aanwezigheid van datatags: op volledig casco krijgt de bromfietser een korting van 15%. Volgens Van der Ploeg is 80% van de huidige verkochte brommers uitgerust met tags. “De cijfers van Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit rechtvaardigen dat: van alle gestolen bromfietsen wordt 25% niet meer teruggevonden. Voor bromfietsen met tags ligt dat percentage op slechts 2%. Dat verschil is bemoedigend. Gelukkig heeft de opsporing door middel van scanners een hoge prioriteit, met name bij de politie van Amsterdam, waar zelfs een aparte coördinator is aangesteld. Die aanpak spreidt zich uit over andere regio’s, zodat we tot een landelijke aanpak kunnen komen.”
BAE-Groep verzekert sowieso alleen tegen diefstal als er datatags zijn aangebracht. De premie pakt daardoor in sommige gevallen 75% lager uit. Bovemij heeft casco/diefstal verhoogd met 25%, maar met tags krijgen bromfietsers op de nieuwe tarieven 40% korting. “Het is nog te recent om al iets over resultaten te kunnen zeggen”, zegt Mellink van Bovemij. “De samenwerking met de politie ervaren we als positief. Als verzekeraar alleen kun je het gebruik van tags weliswaar stimuleren, maar de maatschappij moet dan wel willen meewerken. En dat gebeurt.”
‘All risks’ te duur
Jos Baeten van Stad Rotterdam toont zich beduidend terughoudender over het nieuwe beveiligingsmiddel: “De toepassing van tags is nog in ontwikkeling. Het begint handen en voeten te krijgen, maar de politie heeft tot nu toe nog weinig opsporingsmiddelen.”
Een aantal verzekeraars zoals Rialto, Univé, Groene Land en Klaverblad kent uitsluitend WA-verzekeringen en werkt daarom niet met een tag-korting. Alleen voor fietsen met hulpmotor heeft Klaverblad een cascoverzekering, ‘omdat die vervoermiddelen niet flitsend genoeg zijn om te stelen’. Winterthur geeft evenmin korting. “Bij het grootste deel van onze portefeuille gaat het om aansprakelijkheidsverzekeringen”, zegt directeur Paul Flapper. “Er wordt weinig casco verzekerd, dus het belonen van tags heeft voor ons niet zoveel zin. De meeste bromfietsers vinden bovendien een cascodekking te duur; je moet soms eenderde van de waarde van een bromfiets aan cascodekking betalen.”
Bewaakte stalling
GeertJan Douma, directeur van Douma Assurantiën, constateert dat de meeste verkochte bromfietsverzekeringen alleen WA-polissen zijn. “Bijna niemand neemt all risk of WA plus diefstal. Een bromfietser met versneller ter waarde van f 3.500 zou voor een allrisk bromfietsverzekering f 1.815 moeten betalen. Ik adviseer de mensen meestal dat ze beter een goed slot kunnen aanschaffen en hun bromfiets in een bewaakte stalling moeten zetten.” Collega Hans Raadschelders is positiever: “Het project met datatags loopt goed. We verkopen behoorlijk wat WA-verzekeringen met diefstalbescherming. De premie is het WA-bedrag plus 10% van de waarde. Als je bedenkt dat een datatag ongeveer f 225 plus inbouwkosten bedraagt, dan is het een goede investering, want de meeste schade komt toch voort uit diefstal.”
Leeftijd
Steeds meer verzekeraars kiezen voor verschillen in premie naar de leeftijd van de bestuurder. Unigarant had vorig jaar nog geen differentiatie naar leeftijd, maar komt dit jaar met liefst vijf leeftijdsategorieën. Groene Land rekent alleen voor snorfietsers jonger dan 24 een premie die gelijk staat aan de versnellerspremie. Andere jonge bromfietsers blijven buiten schot. Stad Rotterdam hanteert geen regionale of leeftijdsdifferentiatie, maar sluit niet uit dat dat in de toekomst verandert. “Nu er steeds meer diversiteit in de tarieven komt, zal er anti-selectie ontstaan”, verwacht Baeten. “Dat dwingt ons goed naar de markt te blijven kijken.”
Bovemij heeft een alternatief voor de leeftijdsindeling: schadevrije bromfietsjaren kunnen worden meegenomen naar een autoverzekering. Mellink: “Je loopt door het ontbreken van leeftijdscategorieën inderdaad de kans dat het intermediair jou de minder aantrekkelijke risico’s toeschuift, maar we zijn op onze hoede en hebben het beleid er op ingericht. Tussenpersonen moeten integraal met ons samenwerken. Ik sluit trouwens niet uit dat we in de toekomst alsnog met leeftijdscategorieën gaan werken. Je kunt overwegen om je te onderscheiden in een markt waarin de andere verzekeraars met leeftijdsdifferentiatie werken, maar dat mag er niet toe leiden dat je miljoenen moet toeleggen.”
Univé hanteert wel een regioindeling, maar geen leeftijdsindeling. “Het acceptatiebeleid heeft dat nog niet genoodzaakt”, verduidelijkt Heuvink. Voor sommige tussenpersonen is de differentiatie naar regio minder positief: “Gisteren bekeek ik toevallig de premies voor bromfietsen in het westen des lands”, vertelt adviseur GerritJan Douma uit Groningen. “Ik zei tegen m’n vrouw: ‘potverdikkie, die krijgen een hoop meer provisie voor hetzelfde werk!’ Omdat de premies in het westen veel hoger liggen, moeten wij meer premies sluiten voor hetzelfde provisiebedrag.”
Heibel
Bij het Klaverblad betalen bestuurders van 25 jaar en ouder ongeveer de helft van de premie van een 24-jarige of jongere bromfietser. Ziedses des Plantes: “Dat is misschien reden voor een jonge bromfietser om de bromfiets op de naam van zijn vader te laten verzekeren, maar als wij merken dat er is gelogen, dan wordt het eigen risico opgeschroefd naar f 2.500.”
Ook andere verzekeraars zijn alert op mogelijke fraude. Unigarant heeft de volgende bepaling in de voorwaarden opgenomen: “Het is niet toegestaan op eigen naam een verzekering te sluiten voor een jongere bestuurder. Schade veroorzaakt door de jongere bestuurder kan op de verzekeringnemer worden verhaald.” Ook Bastiaans van de BAE-Groep houdt van verhaalsacties: “Wij verhalen alles wat verzwegen is. Indien een oudere een verzekering op zijn naam neemt, terwijl een jongere de bromfiets bestuurt, dan zullen we daar een zaak van maken. We hebben al een paar keer heibel gemaakt en dat werkt wel.” (BIJSCHRIFT BIJ DATATAG FOLDER)
Steeds meer verzekeraars geven premiekorting bij het gebruik van datatag.
Ontwikkelingen op de bromfietsmarkt Aanbieders aantal premie- differentiatie tagkorting bromfietsen*1 verhoging leeftijd regio BAE-Groep 40.000 0%-100% ja ja ja Bovemij geen opgave 0%-50% nee nee nee Centraal Beheer geen opgave f 75 nee nee nee Groene Land 7.000 15% ja nee nee Klaverblad geen opgave 10%-50% ja ja ja London & Lanc. 70/75.000 20%-25% ja ja ja Rialto <10.000 nee ja*2 ja nee Royal Nederland 10.000 15%-20% nee nee nee Stad Rotterdam geen opgave 25% nee nee nee Tiel Utrecht geen opgave geen opgave ja ja nee Unigarant 135.000 25% ja ja ja Univé 41.000 6%-36% nee ja nee Winterthur 90.000 25% ja ja nee Woudsend 10.000 25% nee nee nee *1 het aantal polissen betreft het boekjaar 1999/2000; premieverhoging, differentiatie en tagkorting hebben betrekking op het boekjaar 2000/2001. *2 alleen 70-plussers in aparte categorie. Enkele aanbieders, waaronder Orion Direct, Avéro en AXA ontbreken in dit overzicht, door het uitblijven van een reactie.

Reageer op dit artikel