nieuws

Brochures en diskette over Nationale Hypotheek Garantie

Archief

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen verstrekt tegen betaling aan tussenpersonen informatiemateriaal over de Nationale Hypotheek Garantie, per 1 januari volgend jaar de opvolger van de gemeentegarantie.

De Nationale Hypotheek Garantie omvat uniforme regels en normen voor aangesloten gemeenten. Consumenten die een beroep op de garantieregeling doen, moeten nu rechtstreeks aankloppen bij de financier.
Met het oog op de advisering en financiering van hypothecaire leningen onder deze garantieregeling heeft de stichting diverse brochures en een diskette beschikbaar, te weten: -brochure voorwaarden en normen à f 4 per stuk, c.q. f 2,50 bij honderd exemplaren of meer; -brochure Nationale Hypotheek Garantie à f 1 per stuk, c.q. f 0,25 bij honderd exemplaren of meer; -een combinatieset van bovengenoemde brochures à f 5 per stuk; -diskette waarmee tussenpersoon kan toetsen of potentiële koper in aanmerking komt voor hypotheekgarantie à f 50.
Alle prijzen zijn excl. btw en portokosten. De uitgaven zijn te bestellen bij Nationale Hypotheek Garantie, postbus 309, 2700 AH Zoetermeer, tel. 079 – 68.28.40.

Reageer op dit artikel