nieuws

Brochure grondslagen jaarrekeningen 1994 verzekeringsconcerns

Archief

Bij Moret Ernst & Young, sector Verzekeringen en Pensioenfondsen, is als vijfde editie van de jaarlijkse brochure verschenen: ‘Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in de concernjaarrekening 1994’.

In de brochure zijn de grondslagen opgenomen die Aegon, Fortis, ING, Stad Rotterdam en Achmea in de concernjaarrekeningen 1994 hebben toegepast. De informatie is ontleend aan de gepubliceerde groepsjaarrekeningen 1994, dus niet aan de verslagstaten voor de Verzekeringskamer.
De uitgave bevat tevens informatie over relevante actuele wettelijke bepalingen.
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van de sector Verzekeringen en Pensioenfondsen, tel. 070-328.63.34.

Reageer op dit artikel