nieuws

Britten willen na pensionering geen lagere levensstandaard

Archief

Slechts negen procent van de Britten is bereid na hun pensionering genoegen te nemen met een lagere levensstandaard dan op dit moment

Ruim eenderde (37%) prefereert liever langer door te werken dan de huidige pensioenleeftijd om na hun pensionering niet in dezelfde financiële positie te komen als hun ouders en 29% zegt liever een groter deel van hun inkomsten te besteden aan een aanvullende oudedagsvoorziening. Dat blijkt uit landelijk pensioenonderzoek in opdracht van het Britse verbond van verzekeraars ABI. Hieruit komt tevens naar voren dat het pensioenbewustzijn bij de Britten groeiende is. Nog slechts drie procent acht de Britse AOW toereikend en 42% vindt het tot de individuele verantwoordelijkheid van burgers behoren om zelf voor een adequate oudedagsvoorziening zorg te dragen. Een jaar geleden was dat nog 35%.

Reageer op dit artikel