nieuws

Britse wetgeving maakt D&O-premies duurder

Archief

De Britse regering is voornemens een nieuwe wet in te voeren in het kader van corporate governance, die het makkelijker maakt om bedrijven te vervolgen wegens dood van medewerkers en/of klanten als gevolg van grove nalatigheid

Verzekeringsdeskundigen verwachten dat deze nieuw wetgeving twee gevolgen zal hebben voor de verzekeringsindustrie. In de eerste plaats zal de vraag naar bestuurdersaansprakelijkheidspolissen (D&O) toenemen en ten tweede zullen de premies hiervoor met zo’n 10 tot 15% stijgen.

Reageer op dit artikel