nieuws

Britse werkgevers willen schuldvraag uit arbeidsongevallenpolis

Archief

Iets meer dan driekwart van de Britse werkgevers is voorstander van de introductie van een zogeheten ‘no fault’-systeem voor arbeidsongevallen

Hierbij wordt de schuldvraag buiten beschouwing wordt gelaten, wat een forse bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de juridische kosten met betrekking tot werkgeversaansprakelijkheidsclaims. Uit hetzelfde onderzoek van Aon blijkt tevens dat slechts 8% vindt dat er van het huidige systeem van werkgeversaansprakelijkheid voldoende prikkels uitgaan voor werkgevers en werknemers om aandacht te besteden aan ziekteverzuim en reïntegratie: 49% vindt ronduit van niet.

Reageer op dit artikel