nieuws

Britse werkgevers onbekend met polis tegen discriminatieclaims

Archief

Werkgevers in Groot-Brittannië zijn nauwelijks bekend met de mogelijkheid zich te kunnen verzekeren tegen schadeclaims van personeel vanwege discriminatie

Volgens nicheverzekeraar Hiscox heeft minder dan 10% van de Britse bedrijven een dergelijke polis afgesloten. Dat terwijl dit jaar in Groot-Brittannië een wet van kracht is geworden die discriminatie op basis van geslacht of seksuele geaardheid verbiedt, zowel binnen als buiten de onderneming. De maatschappij waarschuwt bedrijven voor het risico dat tijdens de traditionele kerstbijeenkomsten medewerkers, al dan niet onder invloed van sterke drank, verkeerde opmerkingen maken naar collega’s. Dit jaar heeft een rechtbank een schadevergoeding opgelegd aan Merril Lynch van € 1,4 miljoen wegens herhaaldelijk seksueel wangedrag van een medewerker ten opzichte van een vrouwelijke collega.

Reageer op dit artikel