nieuws

Britse verzekeraars oneens met dekkingswijzigingen

Archief

Britse verzekeraars zijn het oneens met de Britse regering over voorstellen om de dekking van werkgeversaansprakelijkheid uit te breiden voor slachtoffers van misdrijven op de werkvloer

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken stelt een radicale aanpassing voor van de Criminal Injuries Compensation Authority (Cica), met uitbreiding van de aansprakelijkheid van werkgevers. Het ministerie stelt dat dit compensatiefonds voor slachtoffers van misdrijven nooit bedoeld was als vervanging van de werkgeversverzekering, maar dat dit er de afgelopen jaren is ingeslopen. Het verbond van Britse verzekeraars ABI steunt het voorstel niet, aangezien er al discussies over de kosten van werkgeversaansprakelijkheid bestaan. Met deze uitbreiding wordt dat alleen maar verergerd. Ook AXA wijst de aanpassing af: Op deze manier wordt gesuggereerd dat wanneer iemand slachtoffer is geworden van een misdrijf op het werk, de werkgever nalatig is geweest en er daardoor verantwoordelijk voor wordt gehouden. De verzekeraar zegt dat de dekkingsuitbreiding kan verhinderen dat slachtoffers achter compensatie door Cica aangaan. Bovendien bestaat het risico van strenge aansprakelijkheid, waardoor werkgevers altijd aansprakelijk worden gehouden voor schadeloosstelling.

Reageer op dit artikel