nieuws

Britse toezichthouder wil meer openheid in herverzekeringen

Archief

De Britse toezichthouder FSA wil nieuwe regels opstellen om verzekeraars meer openheid te laten geven over het gebruik van financiële herverzekeringen

Begin dit jaar heeft de FSA onderzoek gedaan naar het gebruik van herverzekeringen. Het blijkt dat het gebruik onder verzekeraars niet wijd verspreid is. Aangezien er legitieme redenen zijn om aan financiële herverzekering te doen, moet het gebruik ervan openbaar gemaakt worden. Een klein aantal contracten behoeft nader onderzoek. Als blijkt dat er onjuist gebruik van financiële herverzekering is gemaakt of onvolledige openheid van herverzekeringscontracten of afspraken is gegeven, zullen we actie ondernemen, aldus de FSA. De beschikking over meer informatie over de toepassing van herverzekeringen maakt het mogelijk om nauwkeuriger schattingen te doen van de financiële positie van bedrijven.

Reageer op dit artikel