nieuws

Britse premies bestuurdersaansprakelijkheid nog altijd stijgende

Archief

De premies voor de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen (D&O) in Groot-Brittannië vertonen nog altijd een stijgende lijn

Volgens een onderzoek van marktanalist Datamonitor, zijn de premies voor D&O-polissen in 2003 weliswaar minder hard gestegen dan in het jaar daarvoor, maar zijn ze met 50 tot 100% nog altijd aan de forse kant. Volgens Datamonitor komt dit door de grotere verantwoordelijkheid van bedrijven voor hun doen en laten en de groeiende claimbereidheid bij aandeelhouders om bij tegenvallende resultaten een schadeclaim in te dienen. Datamonior schat de premie-omzet in de markt voor beroepsaanspakelijkheidsverzekeringen in Groot-Brittannië in tussen de € 450 mln en € 600 mln.

Reageer op dit artikel