nieuws

Britse pensioenplannen kosten bedrijfsleven miljoenen ponden per jaar

Archief

De Britse regering is voornemens een fonds in het leven te roepen om de pensioentoezeggingen van werkgevers aan hun werknemers te kunnen blijven garanderen

Met name door de crisis op de aandelenmarkt is de financiële positie van tal van bedrijfspensioenfondsen fors aangetast en dreigen tal van werkgevers hun financiële verplichtingen jegens werknemers niet na te kunnen komen. De overheid wil de werkgever nu verplichten hun pensioenfondsen financieel te versterken. Volgens deskundigen zou dit het Britse bedrijfsleven in totaal een extra investering kosten van € 486 mln à € 536 mln kosten, waardoor met name kleinere bedrijven in de financiële problemen zouden kunnen komen.

Reageer op dit artikel