nieuws

Britse overheden geconfronteerd met stijgend aantal schadeclaims

Archief

Britse overheidsinstanties lopen een steeds groter financieel risico vanwege het groeiend aantal schades – 15% per jaar – waarmee zij worden geconfronteerd, zowel aan gemeentelijke, provinciale en landelijke eigendommen als veroorzaakt aan derden

Alleen al aan gevallen en gestruikelde burgers op trottoirs en wegen werd in 2002 voor zo’n € 218 mln aan schadevergoedingen uitgekeerd, drie keer zoveel als tien jaar geleden. Daarnaast zijn de kosten als gevolg van schoolbranden in vijf jaar tijd verdubbeld. Tevens kostten weergerelateerde schades de publieke sector het afgelopen jaar vier keer meer dan het gemiddelde in het daaraan voorafgaande decennium. Mede door de stijgende schadelast hebben een aantal verzekeraars zich teruggetrokken uit dit marktsegment en hebben anderen hun premies en eigen risico’s fors opgetrokken en de dekking beperkt.

Reageer op dit artikel