nieuws

Britse makelaars drinken en roken teveel

Archief

Britse makelaars moeten op hun gezondheid letten en vooral gezonder eten en drinken

Uit een onderzoek van makelaarsorganisatie BIBA komt naar voren dat deze beroepsgroep bovengemiddeld rookt en alcohol consumeert. Zo blijkt dat er bij 42% van het Britse mannelijke verzekeringspersoneel onder de 40 en bij 52% van de 40-plussers, sprake is van buitensporig drankgebruik. Landelijk ligt dit percentage aanmerkelijk lager: 26%. Vrouwen werkzaam in de Britse verzekeringsbranche daarentegen scoren op beide punten lager dan gemiddeld, maar komen beduidend minder goed uit de bus wat hun cholesterolpercentage betreft. Van de vrouwen tot 40 jaar heeft 88% een cholesterolpercentage van meer dan 40% en bij oudere medewerksters zelfs 100%, terwijl landelijk deze percentages resp. 31% en 61% bedragen.

Reageer op dit artikel