nieuws

Britse brand- en autopremies houden net inflatiepercentage bij

Archief

De premies voor brand- en autoverzekeringen in Groot-Brittannië zijn het afgelopen jaar marginaal gestegen

Zo gingen de premies voor gecombineerde WA- en cascopolissen gemiddeld met 3,4% omhoog en die voor WA met 2,8%. Daarbij liggen beide premieverhogingen rond het inflatiepercentage. De gemiddelde premiestijging voor brandverzekeringen ligt daar met gemiddeld 2,3% net onder. Vooral deze laatste verhoging is absoluut ontoereikend om de grote schadelast, die vooral het gevolg is van de overstromingen, te compenseren. De geringe verhogingen worden vooral toegeschreven aan de forse onderlinge concurrentie. Een consumentenorganisatie raadt verzekerden dan ook aan te gaan ‘shoppen’, omdat in de autosector premievoordelen van gemiddeld 40% te behalen zijn en voor brandverzekeringen van 32%.

Reageer op dit artikel