nieuws

Brits personeel wil van werkgever meer aandacht voor verzuimpreventie

Archief

Een ruime meerderheid van de Britse werknemers verlangt van hun werkgever niet alleen een goede ziektekostenverzekering, maar ook dat deze alles in het werk stelt om ziekteverzuim als gevolg van stress of een arbeidsongeval te voorkomen

Uit een recent onderzoek komt naar voren, dat twee van de drie respondenten denken dat een actieve aanpak van de werkgever van de verzuimproblematiek, bijdraagt aan het algemeen welzijn van het personeel. 57% Denkt dat dit de stress op het werk kan verminderen. Daarnaast verwacht bijna drie van de vijf (59%) werknemers dat hierdoor het aantal verzuimdagen daadwerkelijk zal teruglopen en ziet 54% hierdoor de arbeidsproductiviteit toenemen.

Reageer op dit artikel