nieuws

Bright verbetert EB-software

Archief

In de nieuwe versie van het softwarepakket Employee Benefits van de Bright Group is een volledig cafetariamodel opgenomen.

Met dit geautomatiseerde model kan voor zowel de werkgever als de werknemer inzichtelijk gemaakt worden wat de consequenties zijn van wijzigingen in het arbeidsvoorwaardenpakket.
De software omvat een speciale cafetaria-rekenmodule: Pivot (Persoonlijk Inkomens Verdelings Overzicht). De module is ontwikkeld in samenwerking met het Nederlandse softwarebedrijf Emben Services. De module kan ook geïntegreerd worden in het pakket Assit4 van Bright, waardoor de uitkomsten kunnen worden verwerkt in een persoonlijke financiële planning.
De software is primair bedoeld voor financiële dienstverleners en wordt aan hen gratis ter beschikking gesteld voor intern gebruik. Zodra het pakket ingezet wordt bij een klant (werkgever) van de tussenpersoon en dus omzet gaat genereren, moet er betaald worden. Dit is echter afhankelijk van de grootte van de licentie.
Meer informatie: Bright Group, tel. 079-343.83.40.

Reageer op dit artikel