nieuws

Breekijzer wordt concurrent rechtsbijstandverzekeraars

Archief

Het televisieprogramma Breekijzer wil over een half jaar op commerciële basis rechtshulp gaan bieden aan particulieren. Volgens programmamaker en directeur Pieter Storms zal de nog op te richten Stichting Breekijzer goedkoper en meer oplossingsgericht gaan werken dan de reguliere rechtsbijstandverzekeraars.

Stichting Breekijzer zal rechtshulp gaan verlenen aan personen die zich abonneren op het eveneens nog te verschijnen tijdschrift ‘Breekijzer’. Langs deze weg hoopt Pieter Storms zonder vergunning van de verzekeringskamer te kunnen opereren. “Nee, dat noem ik geen truc, een adviseur heeft ons deze mogelijkheid als ‘reële methode’ aanbevolen. Als desondanks mocht blijken dat het niet toegestaan is om zonder vergunning actief te worden, dan horen we graag van de verzekeringskamer wat de solvabiliteitseisen en dergelijke zijn”, laat Storms in een toelichting op zijn plannen weten.
Met de nieuwe stichting denkt Storms eveneens kandidaten te kunnen vinden voor uitzendingen van het klachtenprogramma Breekijzer: “Daar hoeven wat mij betreft geen Chinese muren tussen te staan”.
De opbrengst van de rechtshulp-activiteiten zullen volgens hem onder meer aangewend worden om consumentenbelangen te behartigen. Daarnaast zal ook zijn eigen productiemaatschappij ‘Storms Factory’ er financieel van profiteren: “Je moet zoiets wel zakelijk aanpakken, anders is het gedoemd te mislukken”.
Veel ellende
Volgens de programmamaker is het aanbieden van rechtshulp tegen redelijke kosten een gat in de markt. “Er is veel ellende zonder dat daar adequaat op ingespeeld wordt. Uit mijn ervaring met het programma Breekijzer blijkt dat mensen met problemen er zelfstandig vaak niet uitkomen, zelfs al beschikken zij over een rechtsbijstandverzekering. De DAS-sen en Arag’s van deze wereld werken niet genoeg oplossingsgericht. Ik denk dat wij het beter kunnen en bovendien goedkoper.”
Premieheffing
De Verzekeringskamer laat alvast weten de aangekondigde activiteiten van de Stichting Breekijzer vooralsnog aan te zullen merken als uitoefening van het verzekeringsbedrijf. “Op basis van de momenteel bij ons bekende informatie beschouwen wij de abonnementskosten die de stichting in rekening gaat brengen voor het tijdschrift als premieheffing voor de daaraangekoppelde rechtshulp. De heer Storms heeft daarom de keus tussen het oprichten van een verzekeringsmaatschappij of een onderlinge waarborgmaatschappij en dient daar respectievelijk een vergunning of een verklaring voor aan te vragen. In beide gevallen zullen wij vooraf de financiële en juridische opzet van zijn organisatie onderzoeken”, aldus Kees Verhagen namens de toezichthouder.
Rechtsbijstandverzekeraar DAS wil nog niet reageren op de plannen van Breekijzer. “Ik wil daar eerst iets meer van weten, voor ik commentaar geef”, zegt directeur Erik Pauw.
Directiesecretaris Hans Bartels van Arag kijkt op van het initiatief van Breekijzer. “Er is naar mijn weten nooit discussie geweest over de vraag of rechtsbijstandverzekeraars wel oplossingsgericht genoeg zijn. Aan de andere kant ontstaan er overal initiatieven op de juridische markt, aangezien het een groeimarkt is. Soms vraag ik me echter wel eens af of die initiatieven wel genoeg doordacht zijn. Ik vind het boeiend om te horen dat de heer Storms het allemaal goedkoper kan”.
Pieter Storms: “Wij werken goedkoper en meer oplossingsgericht dan rechtsbijstandverzekeraars”.

Reageer op dit artikel