nieuws

Brede Herwaardering II en III passeren Tweede Kamer

Archief

De Tweede Kamer heeft vorige week de behandeling van de Brede Herwaardering II en III afgerond. Deze week vinden de stemmingen plaats.

De Brede Herwaardering II betreft voornamelijk pensioenen in de loonbelasting en daarnaast levensverzekeringen in de vermogensbelasting en in het successierecht.
Wat pensioen-BV’s betreft, heeft staatssecretaris Vermeend van financiën in een derde nota van wijziging de eis laten vallen dat deze pensioenlichamen solide moeten beleggen. Daarmee vervalt de bepaling dat de Pensioen-BV hoogstens 10% van haar vermogen mag lenen aan de betrokken pensioengerechtigden en hun verwanten en dat de BV hoogstens 10% mag beleggen in ‘hun’ ondernemingen. Tegen deze beperking in de tweede nota van wijziging was veel verzet gerezen. Na deze aanpassing blijft de pensioen-BV – na vele uitputtende discussies, lezingen en artikelen – in grote lijen zoals ze was. De pensioen-BV kan vermogen toevertrouwen aan de werk-BV en de werk-BV mag kapitaal overdragen aan de pensioen-BV.
De grote verandering is, dat in geval van emigratie van de pensioen-BV 60% belasting over de waarde wordt geheven. Wanneer de directeur-grootaandeelhouder afziet van zijn pensioenrechten, leidt dat bij hem tot loonbelasting en bij zijn pensioen-BV tot vennootschapsbelasting.
In de vermogensbelasting valt de kapitaalverzekering tegen periodieke premie waaronder de ‘spaarhypotheek’ buiten de heffing in tegenstelling tot de kapitaalverzekering tegen koopsom. Die regeling is dus niet veranderd.
Alle contracten, gesloten vóór 1 januari 1995, zullen gerespecteerd worden en vallen derhalve onder het oude regime.
De Brede Herwaardering III is een aanvulling op Brede Herwaardering I.
Bedoeling is dat de wetswijzigingen op 1 januari 1995 van kracht worden. Van de Eerste Kamer worden geen noemenswaardige ingrepen verwacht.

Reageer op dit artikel