nieuws

Brandcijfers blijven hoog

Archief

De Nederlandse brandverzekeraars zijn dit jaar geconfronteerd met 66 grote branden (schade meer dan _ 1 mln). De totale schadepost die daarmee is gemoeid, bedraagt na drie kwartalen _ 313 mln.

Over heel 2006 bedroeg de schade als gevolg van grote branden _ 293 mln. “Als de trend zich doorzet, eindigen de brandverzekeraars in de rode cijfers”, zo waarschuwde het Verbond van Verzekeraars halverwege deze jaargang al. Het derde kwartaal van dit jaar leverde _ 103 mln schade uit 22 grote branden op. Uitschieter was een fabriek voor koeltechnische apparaten in Roermond met een schadepost van _ 30,5 mln; de verzekeraar in kwestie is Centraal Beheer.
Overigens blijkt uit cijfers van het CBS dat de totale brandschade in ons land vorig jaar _ 715 (735) mln bedroeg. Het leeuwendeel daarvan, _ 627 (634) mln, werd gevormd door schade bij binnenbranden, waarvan _ 97 (118) mln bij woningbranden. Per woningbrand bedroeg het gemiddelde schadebedrag vorig jaar _ 23.000 (29.000).
Langere opkomsttijden
PvdA Tweede Kamerlid Attje Kuiken heeft minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken gevraagd een onderzoek in te stellen naar de oorzaken van de gestegen opkomsttijden van de brandweer; een gegeven dat het CBS al een aantal jaren constateert. Dat komt vooral omdat de uitruktijd toeneemt: in 2000 was de gemiddelde uitruktijd nog ruim 4 minuten; in 2006 was dit opgelopen tot bijna 8 minuten.
Een mogelijke verklaring voor dit fenomeen ziet het CBS in het gegeven dat steeds meer meldingen via een regionale meldkamer lopen en brandweervrijwilligers in kleinere gemeenten op steeds grotere afstand van de kazerne wonen en werken. In de vier grote steden blijkt de brandweer gemiddeld binnen 10 minuten bij een brand te zijn; veel sneller dan in kleinere gemeenten (met minder dan 50.000 inwoners), waar het ruim 13 minuten duurt voordat de brandweer is gearriveerd. De verklaring van het CBS hiervoor is dat in grote steden het beroepspersoneel op de kazerne verblijft, waardoor de uitruktijd korter is.

Reageer op dit artikel