nieuws

Brand velt vissersschip

Archief

Na ruim drie dagen blussen kon vrijdag 2 februari eindelijk het sein ‘brand meester’ worden gegeven door de brandweer van Velsen. De trawler Willem van der Zwan, met zijn 142 meter het grootste vissersschip van ons land, moet echter wel als verloren worden beschouwd.

Over de oorzaak van de scheepsbrand worden door de eigenaar van het schip, rederij W. van der Zwan & Zn in Scheveningen geen mededelingen gedaan. Vermoedelijk zijn er vonken, afkomstig van laswerkzaamheden op het derde werkdek, op isolatiemateriaal terechtgekomen, waardoor dat vlam vatte. Onduidelijk is nog door wie die laswerkzaamheden precies werden uitgevoerd. Op het derde dek zou ook door de firma York zijn gewerkt aan het vervangen van de oude koelinstallatie met freongas door een milieuvriendelijker installatie die koelt met ammonia en stikstof. Onduidelijk is verder waar op het moment van het uitbreken van de brand de zes brandwachten waren, die op het schip waren gestationeerd. Vanwege alle onduidelijkheden is het zeer de vraag wie precies aansprakelijk moet worden gesteld voor de schade.
Paniek
Volgens enkele bemanningsleden was de brandweer niet goed voorbereid op het blussen van een scheepsbrand en heerste er een paniekerige sfeer. Omdat iedereen onmiddellijk van boord moest, was er geen tijd om nog openstaande isolatie- en ventilatieluiken te sluiten en ook niemand om de brandweer de weg te wijzen op het schip.
Omdat de brandhaarden niet bereikbaar waren, heeft de brandweer ook nog even overwogen om het schip vol water te pompen en te laten zinken. Dat werd echter ontraden door bergingsbedrijf Svitzer Wijsmuller, omdat Zijkanaal A, waar het schip lag afgemeerd, daarvoor niet diep genoeg was en een deel van het schip gewoon boven water zou blijven. Vervolgens werd besloten het schip te laten uitbranden.
Miljoenen
De schade loopt waarschijnlijk in de tientallen miljoenen. Niet alleen moet het schip zelf, met een waarde van ongeveer ? 40 mln, als verloren worden beschouwd, maar ook bedrijven en particulieren die in de directe omgeving van de brand waren gehuisvest, hebben schade geleden. Omdat in de rookwolk te hoge concentraties blauwzuurgas en koolmonoxide werden gemeten, zijn complete bedrijventerreinen een aantal dagen ontruimd geweest, is de A9 afgesloten en werden de bewoners van een aantal huizen en woonboten in de buurt een aantal dagen geëvacueerd.
Gedupeerden is door de burgemeesters van Velsen en Beverwijk geadviseerd om contact op te nemen met hun verzekeringsmaatschappij. “Als de schade niet gemeld kan worden bij de eigen verzekeringsmaatschappij/tussenpersoon of als u niet verzekerd bent, kan alsnog de melding geplaatst worden bij de gemeente Beverwijk”, aldus een mededeling op de website van de gemeente, die overigens geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de schade.
De besturen van de gemeenten Velsen en Beverwijk en de HulpverleningsDienst Kennemerland (HDK) hebben de directeur van de HDK de opdracht gegeven een evaluatieonderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijke organisatie. Expert Tef te Vonderen van Cunningham Lindsey onderzoekt de schade in opdracht van de verzekeraar: “We zijn nu bezig met een onderzoek naar de exacte hoogte van de schade en de toedracht ervan. Daarover is in dit stadium nog niets te zeggen, omdat op het moment van het uitbreken van de brand verschillende partijen werkzaam waren in het schip”, aldus de expert.

Reageer op dit artikel