nieuws

Branche werkt aan uitbreiding schuld- en kredietregistratie

Archief

Zes brancheorganisaties, waaronder de VFN (financieringsondernemingen) en de NVB (banken), gaan een systeem ontwikkelen waarin alle schulden centraal worden geregistreerd. Tegelijk werkt het Bureau Krediet Registratie (BKR) aan het registreren van alle hypotheken.

Met betrekking tot de gezamenlijke schuldregistratie is een intentieverklaring opgesteld, die behalve door de VFN en de NVB ook is ondertekend door de vereniging van woningcorporaties Aedes, EnergieNed, de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet en de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie. Het plan is vorig jaar gelanceerd door het Leger des Heils, DSB Bank en de gemeente Tilburg.
Het plan voorziet ook in de registratie van huur- en energieschulden. Bekeken wordt nu aan welke randvoorwaarden de registratie moet voldoen. “Gegeven de onzekerheden in dit traject is niet op voorhand aan te geven wanneer de registratie operationeel zal zijn”, aldus een gezamenlijke verklaring.
BKR
Parallel aan deze ontwikkeling is het Bureau Krediet Registratie (BKR) bezig met pogingen de registratie van kredieten uit te breiden. Vorig jaar werd aangekondigd dat het BKR de gegevens van alle hypotheken wilde gaan registreren in plaats van alleen de betalingsachterstanden.
Daartoe is overlegd met het Kadaster, maar die gesprekken hebben volgens het BKR-jaarverslag tot niets geleid: “We hebben de samenwerking niet kunnen concretiseren.” Nu wordt met de NVB en het Contactorgaan Hypothecair Financiers gesproken over het leveren van hypotheekgegevens.
Vorig jaar werd het informatiesysteem van het BKR bijna twintig miljoen keer geraadpleegd. In het systeem zijn nu de gegevens van bijna tien miljoen personen geregistreerd. Die zijn samen goed voor ruim twintig miljoen kredieten.
Het BKR faciliteert het gebruik van het fraudedetectiesysteem van de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken. Vorig jaar werd dat systeem 2,4 miljoen keer geraadpleegd. In 240 gevallen betrof de raadpleging een persoon die voorheen een poging tot fraude had gedaan.

Reageer op dit artikel