nieuws

Branche verbaasd over uitkomsten euro-onderzoek

Archief

De diverse organisaties uit de verzekeringsbranche spreken vooral hun verbazing uit over de uitkomsten van het eerste toezichtsonderzoek dat door de Pensioen- en Verzekeringskamer in januari is uitgevoerd. De NVA neemt zelfs het woord “schokkend” in de mond.

De NVA noemt de uitkomsten van het onderzoek “schokkend”. Beleidsmedewerker Tim Schoonbergen, die namens de NVA deelneemt aan de euro-werkgroep van het Verbond van Verzekeraars, noemt de uitkomsten daarnaast ook “verbazingwekkend”. “De verzekeraars die ik spreek in dit overleg geven aan er klaar voor te zijn. De resultaten verbazen mij dan ook, want het strookt niet met mijn beeld.
De NBVA spreekt ook zijn verbazing uit over de uitkomsten. “Vanuit de diverse overleggremia krijg ik de indruk dat er zeer hard aan getrokken wordt. Dus de uitkomsten verbazen mij in die zin”, aldus Bas Meisters.
Het Verbond van Verzekeraars heeft kennis genomen van de uitkomsten en benadrukt dat het gaat om een peiling per 1 januari van dit jaar, “een jaar voor dato”, aldus woordvoerder Gert Kloosterboer. “Wij vinden het een goede zaak dat de Pensioen- en Verzekeringskamer de vinger aan de pols houdt en de achterblijvers individueel nogmaals aanspreekt. Wij hebben er nog steeds alle vertrouwen in dat de soepele overgang naar de euro gerealiseerd wordt.”
Woordvoerder Sicco Louw van de Consumentenbond spreekt van een penibele situatie. “Het zou mij onaangenaam verrassen als de verzekeraars het niet redden. Als zij namelijk niet op tijd klaar zijn, heeft dat ook weer gevolgen voor de tussenpersonen. Het zou een slechte zaak zijn, zeker met in het achterhoofd de achterstanden die er al bestaan bij verzekeraars.”
Verzekeraars
AssurantieMagazine heeft een aantal verzekeraars benaderd in hoeverre zij op schema liggen dan wel tot de achterblijvers behoren.
Zwolsche Algemeene bijt het spits af. Projectmanager Raymond Packbier is niet zo te spreken over de vraagstelling van de enquête van de PVK. “Het was vooral van een hoog ja/nee gehalte. Wat mij opvalt, is dat de tweede enquête duidelijk wat genuanceerder is in de vraagstelling. Het is dus heel goed mogelijk dat door de manier van vraagstelling deze uitkomsten te zien zijn. Voor wat betreft de Zwolsche kan ik zeggen dat we klaar zijn. Alle systemen zijn aangepast. Wat wij nu nog doen, is een zogenaamde ketentest. Dat betekent dat wij over de informatiesystemen heen onze primaire procesgang controleren. Bij ons gaat in november de knop om.
Ook bij Hooge Huys zijn de systemen aangepast en is men druk met het aanpassen van de materialen. Ook hier gaat op 1 november de knop om. Zurich zegt op schema te liggen, maar is nog niet klaar. Alle programmatuur is aangepast, in augustus moeten alle documenten omgezet zijn naar de euro. Delta Lloyd zegt “zo goed als klaar te zijn met de voorbereidingen”. Woordvoerster Ingrid de Graaf duidt op afspraken met het Verbond van Verzekeraars dat dit jaar de maatschappijen nog gewoon ‘guldenbedrijven’ moeten zijn. “Begin dit jaar waren onze huidige systemen klaar voor de euro. Maar met nieuwe sytemen, bijvoorbeeld in verband met een nieuw product, zijn we nog bezig. Onze financiële administratie draait zowel in guldens als in euro’s. Dus tegen die tijd moeten we gewoon een knop omdraaien. Al het documentatiemateriaal is in voorbereiding.”
Nationale-Nederlanden geeft aan “zeker nog niet klaar te zijn”, maar het wel te gaan halen. Bij NN moeten driehonderd softwaresystemen aangepast worden. Woordvoerder John Riepen durft geen datum te noemen, “maar zeker voor het einde van het jaar”.
Amev streeft naar een afronding van de voorbereidingen in juli. Wij committeren ons aan de afspraken met het Verbond van Verzekeraars. Dat betekent dat de januari-prolongatie in euro’s zal plaatsvinden. Wij zijn nu bezig met acceptatie- en scenariotesten. Het brochuremateriaal is ook allemaal aangepast”, vertelt woordvoerster Susan Lammers.
“Bij ons gaat het goed”, zegt directeur Frank Rosenmuller van Royal Nederland. “De planning is dat in september alle bedrijfsonderdelen klaar zijn. Het was wel een groter project dan wij van te voren hadden ingeschat, maar we zijn tijdig begonnen. Het advies van de Pensioen- en Verzekeringskamer om al op 1 januari van dit jaar klaar te zijn, was geen reëel advies. Er speelde al zoveel, dat we dat er echt niet bij hadden kunnen hebben. En dat weet de PVK ook wel.”
Ook De Goudse geeft aan volledig op schema te liggen. Volgens Koos Oosterwaal, voorzitter van de stuurgroep Euro, zijn alle mainframe systemen getest en akkoord bevonden. “Wij gaan in één keer over op de euro en wel op 22 en 23 december volgens het Big Bang-scenario. Van de zomer wordt de gehele jaarcyclus getest en als dat goed gaat, kunnen we tot december rustig achterover leunen.”
Vraagtekens
Bij ASR Groep is er ook verbazing over de uitkomsten van het toezichtsonderzoek. “Het strookt niet met mijn beeld dat ik heb vanuit de diverse overlegorganen”, vertelt Theo van den Heuvel, verantwoordelijk voor de euro binnen ASR. Hij zet, net als Zwolsche Algemeene, vraagtekens bij de vraagstelling van de PVK. “Afspraak is dat verzekeraars via een Big Bang over zullen gaan aan het einde van het jaar. Dan is het dus niet verwonderlijk dat verzekeraars ook pas tegen die tijd overgaan op de euro. Ons project loopt in ieder geval per 1 juli af. Al onze programmatuur is aangepast en getest en datzelfde geldt ook voor de conversieprogrammatuur. Dan gaat er wat wij noemen een frozen period in. Dat betekent dat er geen werkzaamheden of veranderingen aan systemen plaatsvinden, zodat we aan het eind van het jaar een stabiele situatie hebben.”

Reageer op dit artikel