nieuws

Bovemij verdubbelt resultaat

Archief

Een lagere schadelast, goede beleggingsresultaten en groei van de premieomzet hebben Bovemij in 2005 geen windeieren gelegd. De Bovag-dochter kon een resultaat na belasting noteren van _ 16, 2 (8,6) mln: bijna een verdubbeling.

Bovemij realiseerde vorig jaar een groei van de premieomzet tot _ 162,7 (152,9) mln, een stijging van 6,4% ten opzichte van 2004. De bruto schadelast (voor herverzekeringen) kwam uit op 61,5% (67,2%). Het lagere bruto schadepercentage is te danken aan een verdergaande implementatie van risicomanagement bij de verzekerde bedrijven.
De sterke toename van het resultaat kan volgens het jaarverslag voor driekwart worden toegeschreven aan een verdubbeling van het beleggingsresultaat, als gevolg van het positieve koersverloop op de beurzen en de renteontwikkelingen.
Aan de andere kant hebben de tegenvallende verkopen van nieuwe auto’s en de daardoor ontstane druk op het rendement van autodealers een minder gunstige invloed gehad op de premies en voorwaarden binnen de bedrijfsmatige verzekeringsportefeuille van Bovemij. Maar door het al eerder genoemde risicomanagementbeleid kon het rendement van deze portefeuille toch verder verbeteren.
Riskmanagement
Riskmanagement vormt dan ook een van de belangrijkste onderdelen van de dienstverlening van Bovemij aan de verzekerde Bovag-bedrijven, aldus het jaarverslag. Dat komt onder meer tot uiting in het project Customer Risk Management, dat in 2005 van start is gegaan en waarmee wordt beoogd verzekerde ondernemers op een andere manier te leren omgaan met risico’s. Bovemij ontwikkelt in dit verband op maat gesneden producten- en dienstenpakketten op het gebied van preventie en riskmanagement.
Vorig jaar is ook Dealergarant in de markt gezet, een particuliere autoverzekering die inmiddels door meer dan zeshonderd Bovag-dealers wordt gevoerd. Er zijn in 2005 3.500 polissen gesloten, met een gezamenlijke premieomzet van _ 2,1 mln.
Nieuwe volmachten
Voor 2006 verwacht Bovemij dat de premiegroei doorzet, maar de goede beleggingsresultaten van 2005 zijn geen vanzelfsprekendheid voor 2006, zo waarschuwt de maatschappij. De focus zal onder meer liggen op een versterking van de specialisatie in het verzekeren van rijscholen en tweewielerbedrijven, uitbouw van de verzekeringsportefeuille door het aantrekken van nieuwe volmachten en het vinden van een verzekeringsoplossing voor de WIA-risico’s.
De Nederlandsche Bank heeft Bovemij inmiddels een vergunning verleend voor het voeren van borgtochtverzekeringen. Die vergunning heeft Bovemij nodig om een WIA-product te kunnen ontwikkelen voor de bij de Bovag aangesloten werkgevers. Men verwacht dat de CAO-onderhandelingen bij Bovag in mei kunnen worden afgerond, waarna men met de productontwikkeling aan de slag kan.

Reageer op dit artikel